Õppeprogrammid

Programmi eesmärk on tutvuda talvise loodusega. Matkame talvises metsas, otsime loomade tegutsemisjälgi. Uurime, kuidas loomad talveks valmistuvad ja kuidas nad talvel toituvad.   Süütame lõkke ja teeme teed.

Talvenippide programmis saadakse tuttavaks Eesti taimede ja loomade põhilistest kohastumustest külma- ja toiduvaese talve üleelamiseks.

Muuseumitunnis käsitleme kohastumusi, mis on kujunenud eesti metsloomadel seoses kõige raskema aastaaja – talvega. Uurime, kuidas loomad kaitsevad ennast külma eest, kuhu nad varjuvad ning mida talvel söövad.

Räägime loomade kohastumustest talveks ja tutvume nende talvise toidulauaga. Vaatleme ja määrame loomade nahku ja tegevusjälgi. Retkel looduses otsime loomade tegevusjälgi ning lahendame praktilisi ülesandeid.

Programmi kestel saavad lapsed teada, kuidas meil elavad loomad ja linnud talvel käituvad, milline on nende talvine toidulaud ja lumele jääv jäljerada.

Programmi eesmärk on tutvuda talvise loodusega. Matkame talvises metsas, otsime loomade tegutsemisjälgi ja õpime tundma puuliike nende võra ja võrsete järgi. Uurime, kuidas loomad talveks valmistuvad ja kuidas nad talvel toituvad.  Süütame lõkke ja teeme teed.