jäljed lumes

Sissejuhatus

Tutvustatakse õppeprogrammi eesmärki ning õppetöö käiku (5 min)

Töö käik

  • Lapsed jagatakse nelja gruppi (iga laps saab ühe loomatempliga kaardi, mis määrab grupi).
  • Tutvutakse erinevate metsloomadega, nende käitumisega talvel, milline on nende talvine toidulaud ning milliseid jälgi nad lumele jätavad.
  • Lühidalt tutvutakse ka vanaaja talviste kommetega, kuidas peeti meeles kari- ja metsloomi ning millised olid talvised tubased tegevused. (10 min)
  • Toimuvad räägitud info kordamiseks erinevad mängud, õpilased jagatakse väiksemateks rühmadeks.
  • Kes mida sööb? – talvine jäljerada viib õige toiduni, eelnevalt jagatud templikaartidest moodustatakse rühmad ja iga rühm peab vastava looma jäljeraja järgi leidma üles, millest toitub talvel vastav loom. (10 min)
  • Tuhkatriinu mäng – erinevad talvised söögivarud on kokku kallatud ja iga rühm peab leidma sealt omale õige talvise toidu. (10 min)
  • Erinevatest looduslikest materjalidest lastega looma meisterdamine. (15 min)
  • Vägikaikavedu – üks näide talvistest tubastest mängudest.

Kokkuvõte

Lühike kokkuvõte ja tagasiside ring, kus iga laps saab öelda, mis oli just temale see kõige meeldejäävam osa programmist ning milline on nende üks kõige vahvam talvine tegevus (10 min)

Õpipädevused:

matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus

Õpitulemused:

Õpilane
•tunneb Eesti looduses elavaid loomaliike (karu, metssiga, põder, metskits, jänes, siil, orav jne.), millised on nende erinevad kohastumused talveks ja millised jäljed nad lumele jätavad;
•saab aru mis on talveune ja taliuinaku erinevus,
•tutvub vanaaja kommetega, mis on seotud nii mets- kui ka kariloomadega.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

Talveprogramm toetab 5–7 aastaste laste õppe- ja kasvatuseesmärkide saavutamist:
• märkab nähtusi ja muutusi looduses;
• oskab sihipäraselt vaadelda, erinevusi ja sarnasusi märgata ning kirjeldada;
• keskendub sihipäraseks mänguliseks tegevuseks. 

Juhis õpetajale:

Õpetaja osaleb aktiivselt programmil, aitab rühmades toimuvate mängude ajal lapsi suunata.

Sihtgrupp:

Lasteaed

Kestus:

60 min

Grupi suurus:

24

Toimumise aeg:

Talv

Hind:

90€

Lisainfo:

Tellimine ja info: programmid@tartuloodusmaja.ee

Läbiviimise koht:

Tartu loodusmaja, Lille 10

Läbiviimise asukoht:

58.3803614, 26.7499653

Maakond:

Tartumaa

Otsekontakt:

Keel:

Eesti keel

Seotud failid:

Talveprogramm
Author:
Tartu loodusmaja
programmid_talveprogramm.pdf(38.74 KB)

Programmi detailne kirjeldus

Viimati uuendatud:

16.11.2020