Kopra topis Tartu loodusmajas

Sissejuhatus

 • Õpilased jagunevad 3 suurema laua ümber;
 • Ühine talve kirjeldus: iga õpilane mõtleb ja ütleb ühe sõna/lühilause, mis tema meelest on iseloomustab talve;
 • Juhendaja teeb kokkuvõtte – talv on külm ja toiduvaene aeg. (10 min)

Rühmatöö ”Taimede talvenipid”

 • Igale lauale jagatakse korvitäis taimede erinevaid talve üleelamise osi (pungade oksad, seemned, mugulad, sibulad jne) ja 3 silti: SEEMNED, MAAALUSED SÄILITUSORGANID, PUNGAD. Õpilased grupeerivad taimeosad siltide juurde;
 • Iga rühm näitab ühe sildi juurde pandud asju. Võrdlus, kas teistel rühmadel sama. Kokkuvõte taimede põhilistest talvenippidest. (10 min)


Jutustus loomade levinumatest talvenippidest piltide ja filmiklippidega vahelduvalt praktiliste ülesannetega esitluse alateemade järel (50 min).


Enne jutustuse algust jagatakse igale rühmale lauale laiali laotamiseks komplekt Eesti loomade (magnet)pilte ja kaetakse need valge ”lume” linaga (mis eemaldatakse iga kord, kui ülesanne/praktiline tegevus seda vajab, peale ülesannet kaetakse pildid laual uuesti linaga). Eesmärk/legend on, et järgneva jutustuse ja ülesannete jooksul leiame kõigile neile piltidel olevatele loomadele sobiliku viisi talve üleelamiseks.

Praktilised rühmategevused jutustuse vahel/alateema järel

 • Laual olevate magnetpiltide hulgast talveund ja taliuinakut tegevate loomade väljaotsimine ja magnettahvlile ”Talveuni, taliuinak ” magama” viimine (4 min);
 • Laual olevate järgi jäänud magnetpiltide hulgast lõunapoole rändavate loomade väljaotsimine ja magnettahvlile ”Lõunamaale rändamine” viimine (4 min);
 • Erinevate nahkade vaatamine ja katsumine, talvekasukatega tutvumine. Liikumine väljapandud nahkade juurde, nende loomade kordamine (10 min);
 • Talvise ”Metsarestorani” taimetoitude koguga tutvumine laual, siltide jagamine toitudele (5 min);
 • Laual olevate järgi jäänud magnetpiltide hulgast taimtoiduliste loomade väljaotsimine ja ”Metsarestoranis” välja pandud sobivate roogade juurde viimine (5 min);
 • Laual viimaste järgi jäänud magnetpiltide (loomtoidulised loomad) ”Metsarestorani” laual sobivate roogade (saakloomade) juurde viimine (3 min);
 • Teatevõistlus/mäng ”Pasknäärid koguvad tõrusid” (15 min).

Lauad lükatakse eest ära, ruum kolmele rühmale teatevõistluseks. Ülesanne: igal võistkonnal tõrud ja ühed pintsetid (”pasknääri nokk”), mille abil tuleb tõrud viia ükshaaval üle ruumi kogumisnõusse – ”talvesahvrisse”. Pintsetid antakse järgmisele võistkonnaliikmele edasi. Kõik saavad vähemalt 1 korra tõru kanda. 

Lõpumäng ja kokkuvõte: Väitemäng lõpuringis teemal ”Mina ka/mina mitte”, kus loetakse ette erinevate loomade talvenippe ja õpilased peavad otsustama, kas sarnast nippi kasutavad ka nemad/nende pere (toiduvarude kogumine, soojemad kehakatted jt. (5 min)

Õpipädevused:

matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus

Õpitulemused:

Programmi läbinud õpilane
• oskab kirjeldada talve põhilisi iseloomulikke tingimusi, mis mõjutavad elusorganisme;
• oskab tuua näiteid loomadest, kes koguvad toiduvarusid, talvituvad lõunapool, magavad talveund, muudavad talveks värvust;
• tunneb kobrast, rebast, pasknääri, saarmast, nirki, kärpi, mäkra, kuuse- ja männi käbi, kopra toitumisjälgi (näritud oks) ning teab, et erinevatel taime- ja loomaliikidel on erinevad võtted talve üleelamiseks. Et selgrootud, kahepaiksed ja roomajad ei saa talvel aktiivselt tegutseda. Et loomade ja inimeste talvistel kohastumustel on palju kattuvusi (soojemad kehakatted, pesade-majade soojustamine, toiduvarude kogumine jm). Et enamus loomi kasutab mitut nippi talve üleelamiseks; et pasknäär kogub talveks tammetõrusid ja aitab sellega levitada tammepuid;
• mõistab keskkonnatingimuste ja eluviiside sobivuse olulisust. Et toidu kättesaadavus talvistes oludes on kriitilise tähtsusega (kui see pole võimalik, siis tuleb kasutada teisi võtteid: rändamine, talveuni).

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

Loodusõpetus

Õpilane

 • märkab muutusi looduses ning seostab neid aastaaegade vaheldumisega;
 • toob näiteid erinevate organismide eluavalduste ja omavaheliste seoste kohta erinevatel aasta-aegadel;
 • kirjeldab õpitud loomaliikide eluviise ja elupaiku;
 • tunneb kodukoha levinumaid taime- ja loomaliike.

Juhis õpetajale:

Eelinfo andmine programmile tulevatele õpilastele (mis teema, vahetusjalatsite vajadus); toimivate töörühmade moodustamisel abistamine; abi laudadel piltide „lumelinaga“ katmisel ja vahepeal eemaldamisel; abi rühmatöödel ülesande meeldetuletamisel, täpsustamisel.

Sihtgrupp:

1-3 klass I kooliaste

Kirjeldavad märksõnad:

Kestus:

2 x 45 minutit

Grupi suurus:

24

Toimumise aeg:

Sügis
Talv

Hind:

120€

Lisainfo:

Tellimine ja info: programmid@tartuloodusmaja.ee

Läbiviimise koht:

Tartu loodusmaja või kohapeal koolis

Läbiviimise asukoht:

58.3803614, 26.7499653

Maakond:

Tartumaa

Otsekontakt:

Keel:

Eesti keel

Seotud failid:

Taimede ja loomade talvenipid
Author:
Tartu loodusmaja
programmid_taimede_ja_loomade_talvenipid.pdf(53.58 KB)

Programmi täpne kirjeldus

Viimati uuendatud:

13.11.2020