Õppematerjalid

Õppeprogrammid

Õppeprogrammis tutvume Saaremaa loodusväärtustega, räägime looduskaitse ajaloost ja olemusest. Selgitame välja mida tähendavad mõisted rahvuspark, kaitseala, hoiuala. Saame tuttavaks Saaremaa huvitavamate kaitsealadega ja haruldaste liikidega.