placeholder
  1. osa. Sissejuhatus. Karula rahvuspargi looduse ja kultuuripärandi lühike tutvustus.
  2. osa: tutvumine kultuuripärandi teemalise ekspositsiooniga aidas. Vanad vilja ja lambavillaga seotud tööriistad, soovi korral saab proovida käsikiviga teradest jahu jahvatamist. Kultuuripärandi bingo – selgub, et igaüks on kultuuripärandi edasikandja. Lühike tutvus kohalike suitsusaunaga seotud kommetega ja puidust katuse katmise viisidega.
  3. osa. Matk 3-4 km Ähijärve teerajal. Võimalus on vastavalt grupile teha matk pisut lühem, kõige pikem 4 km. Matkal korratakse üle puud ja põõsad ja nende kasutusvõimalused. Vaadeldakse käesoleva aastaaja märke, otsitakse lindude- ja loomade tegevusjälgi looduses. Matkal tutvume ravimtaimedega, mida rahvameditsiinis ajast aega Arutelu - mida me kõike metsalt saame?
  4. osa. Kokkuvõte ja programmi tagasiside ring.

Õpipädevused:

enesemääratluspädevus
kultuuri- ja väärtuspädevus
suhtluspädevus

Õpitulemused:

• teab Karula rahvuspargi loodusväärtusi ja kultuuripärandit;
• teab mõistet kultuuripärand, oskab tuua näiteid Lõuna-Eestile iseloomuliku kultuuripärandi kohta, tunnetab enda seost kultuuripärandiga;
• teab, milliste tööriistadega vanasti talus tööd tehti (vikat, käsikivi, lambarauad, vokk jne) ja teab, millega lapsed talus mängisid;
• teab, kuidas säilitati toitu enne elektri leiutamist; mida kõike saab ühest lambast ning suitusauna kombeid;
• oskab tuua näiteid taimede kasutamise kohta rahvameditsiinis, oskab neid taimi looduses ära tunda;
• tunneb põhilisi looduslikke okas- ja lehtpuid, teab, et erinevaid puuliike kasutati talus erinevate esemete valmistamiseks;
• teab mõistet muistend ning on kuulnud mõnda Karula rahvuspargiga seotud koha muistendit;
• oskab märgata erinevaid loomade ja lindude tegutsemisjälgi ja leida aastaaegade muutumise märke looduses;
• oskab looduses liikuda, tunneb rõõmu looduses viibimisest, analüüsib enda rõivastuse sobivust matkaks.

Meetodid:

Matk, rühmatöö, mäng, arutelu.

Juhis õpetajale:

Programmiks on vajalikud lastel matkamiseks sobivad veekindlad jalanõud ning riided. Söögipausi saame teha järve ääres, hea oleks pakkida igaühel kaasa oma söögikott ja joogipudel. Matka pikkuse otsustame koos õpetajaga vastavalt grupi järgi. Kõige pikem on 4 km, aga saame teha ka noorematele 2 -3 km raja. 

Sihtgrupp:

1-3 klass I kooliaste
4-6 klass II kooliaste

Kestus:

3 tundi

Grupi suurus:

25

Toimumise aeg:

Kevad
Suvi
Sügis

Hind:

0€

Läbiviimise koht:

Karula rahvuspargi külastuskeskus ja Ähijärve matkarada

Maakond:

Võrumaa

Otsekontakt:

Programmi läbiviija:

Helen Kivisild

Keel:

Eesti keel

Seotud failid:

Elamise viis Karulas - programmi kirjeldus
Author:
Helen_Kivisild
Elamise viis Karulas.pdf(101.65 KB)

Õppeprogrammi kirjeldus

Viimati uuendatud:

29.09.2020