Uudised

UNESCO ühendkoolide võrgustiku Läänemere Projekt kutsub kõiki õpetajaid, huviringide ja programmide juhendajaid ning nende  õpilasi (alates 12. eluaastast) osalema fenoloogiliste loodusvaatluste õppepäeval, mis toimub 1. aprillil 2022.

Õppeprogrammid

Eestimaa rahvusparkide programm keskendub Eesti looduskaitse süsteemi tutvustamisele rahvusparkide näitel.

Eestimaa rahvusparkide programm keskendub Eesti looduskaitse süsteemi tutvustamisele rahvusparkide näitel.

Õppematerjalid

Kogemuslik õppematerjal turismiõppijale ja loodusturismi huvilistele

MAASTIKE VÄÄRTUSTAMINE JA REKREATIIVNE KASUTAMINE

Teema „Matsalu Rahvuspark. Pärandmaastikud – niidud“

Teema „Põhja-Eesti pankrannik“

Teema „Mets“

Teema „Soo ja vesi“