Õppeprogrammid

Programm toimub Kadrioru pargis. Lapsed õpivad pildimäärajate abil tundma pargis kasvavaid taimi ja täidavad töölehti.

Õpilased jagatakse 2-liikmelisteks gruppideks, iga grupp saab täitmiseks töölehe. Pargis otsitakse töölehtedel olevatele küsimustele vastuseid. Teel esitab juhendaja lisaküsimusi, näitab raja ääres olevaid lindude ja loomade tegutsemisjälgi ja muud huvitavat.

Tutvume Kadrioru pargi väärtustega: loss, aiad, kanalite süsteem, muuseumid, iidsed puud.

Vaatleme ja võrdleme eri tüüpi parke ning võrdleme pargikooslusi metsaga.

Õpilastele selgitatakse ülesannet ja jagatakse nad 2-liikmelisteks võistkondadeks. Võistkonnad lähevad iseseisvalt Keila-Joa pargi loodusrajale, kus otsivad oma isiklike nutitelefonide abil õiget teed, kontrollpunkte, õigeid vastuseid. ja vastavad samuti oma telefonis.

Tsitre pargi puuderada annab hea võimaluse õppida tundma puid, nende lehti ning pargikooslusi (taimed, põõsad, linnud, putukad ...) ja pargi tekkelugu.

Park on hea õpikeskkond teema lõimimiseks taimekoosluste, kohaliku kultuuri, looduskaitse ja teiste õppeainetega.