Kas tunned neid lehti?
Maie Itse

Õuesõppeprogrammi "Puud ja nende lehed" sihtrühmaks on lasteaia vanem rühm ja I kooliaste.

Toimumiskohaks Kolga mõisniku Tsitres asunud suvemõisa kunagine park, kuhu on RMK paigaldanud toreda puuderaja, mida saab programmis kenasti kasutada. Pargis kasvab ka vähemtuntud liike. Vastavalt eale saab valida mitmele ja millistele puudele enam keskendutakse. Loodus pakub võimalust lisaks pargipuudele tutvuda ka põõsa ja taimekooslustega. Kuna park asub Kolga lahe ääres, siis I kooliastme puhul saab tutvuda ka rannakooslustega. Kuna puud on väärikas eas, siis on nad elupaigaks lindudele ja putukatele. Sügisel võib kohata ka seeni. 

Siit on pärit Eesti organistid Arno ja Hugo Leppnurm, kelle auks on pargis oreliklahve meenutav pink, mis kohe osalejate tähelepanu äratab. Samas kõrval on infostend, kus on näha milline oli kunagine hoonetekompleks. 

Õpipädevused:

kultuuri- ja väärtuspädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus
suhtluspädevus

Õpitulemused:

Osalejad teavad
- millised puud kasvavad pargis, millised metsas ja millised kasvavad nii pargis kui metsas
- tunnevad lehtede järgi 5-8 puud
- oskavad nimetada nähtud pargipuid ja põõsaid
- kus nende õuesõppepäev toimus

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

Õueõppe programm tugineb üldhariduskooli õppekavale. Lõimingu puhul arvestame õpetajaga eelnevalt kokkulepitud soove. Kui loodus soosib, siis oleme ka lugenud luuletusi ja lahendanud mõistatusi.

loodusõpetus - puudega kaasnev - taimed, linnud, putukad, meri ... - oleneb mida loodus sel päeval näitab.

emakeel, kodulugu - infotahvli lugemine, kohalik kultuurilugu, mõis, suvemõis

kunst - vaatlemine,võrdlemine, kujundamine

matemaatika - loendamine, võrdlemine

muusika - orel, organist, Arno ja Hugo Leppnurm

kehaline kasvatus - liikumine

Meetodid:

- looduses liikumine

- märkamine

- arutlemine

- uurimine

- võrdlemine

- kinnistamine

Juhis õpetajale:

Õpetajal soovime eelnevalt oma soovidest ja klassi eripärast teada anda. Pärast programmi ja õpilaste tagasisidet teeb õpetaja väikse kokkuvõtte.

Tegevused toimuvad õues, seega osalejatel on vajalik ilmastikule vastav riietus ja jalats. Sõltumata ilmateatest ja aastaajast soovitame kaasa võtta peakatte, vihmakeebi ja sõrmkindad, jahedal perioodil ka varukindad. Retkejuhid soovitavad õpilastel kaasa võtta kõvade kaantega märkmik (õueõppe päevik – analoog lugemispäevikuga), ilmastikukindel kirjutusvahend, pildistamise aparaat.

Looduses läheb kõht kiiresti tühjaks, palun kaasa võtta jook (soovitavalt soe mittepuruneva termosega) ja kõhutäidet (krõpsud ja kommid ei täida kõhtu). Toidupakendeid ja prügi loodusesse ei jäta. 

Õueõppe programmis osalevate õpilaste saatjatel (iga 10 õpilase kohta saatja) on vajalik kaasa võtta osalejate nimekirjad (koos lapsevanemate telefoni numbriga) ja esmaabi pakike (koostöös kooliarsti või -õega). Õueõppe programmis osalejad tegutsevad vastavalt retkejuhi juhendamisele.

Sihtgrupp:

Lasteaed
1-3 klass I kooliaste

Kestus:

3 tundi

Grupi suurus:

16

Toimumise aeg:

Kevad
Suvi
Sügis

Hind:

150€

Lisainfo:

Suurema grupi puhul hind kokkuleppel.

Eesti keeles on võimalik 2 - 3 juhendajat

Erivajaduste puhul võimalik kokku leppida.

Kui soovitakse piknikku lõkkega, siis tuleb arvestada lisa-ajaga ja sellest konkreetselt eelnevalt kokku leppida.

Aeg sisaldab 20 min. piknikupausi. 

Läbiviimise koht:

Tsitre park

Läbiviimise asukoht:

59.516900026978, 25.5161

Maakond:

Harjumaa

Otsekontakt:

Programmi läbiviija:

Retkejuhtideks on kogemustega ja erialase ettevalmistusega piirkonna looduse ja elukeskkonna omapära ning õpperadasid tundvad inimesed

Keel:

Eesti keel
Inglise keel
Vene keel

Pikk kirjeldus:

Programm algab Leppnurmede pingi juures, kus tutvustatakse pargi tekkelugu ja põgusalt kohalikku kultuurilugu.

Liigutakse Tsitre pargi puuderajal ja tutvutakse pargipuudega ning nende juures kasvavate kooslustega. Igas peatuskohas määratakse arutelu käigus puu liik, mille järgi teda ära tunda, milline on lehe kuju, kellele see puu võiks kasulik olla. Olenevalt osalejate vanusest ja eelteadmistest valitakse 5-8 puuliiki, mida arutletakse põhjalikumalt. 

Tegevused ja arutelud on mängulised ja olenevalt eelnevast kokkuleppest ning ilmast toimub kinnistamine (liivale joonistamine, kompositisooni tegemine, värvimine)

Piknik toimub mere ääres RMK poolt rajatud alal. 

Programm lõpeb kaevu juures ja  lõpus saab iga oslaeja öelda mida ta juurde õppis ja mis talle meeldis.

Viimati uuendatud:

17.01.2021