MTÜ Lahemaa Looduskool
Lahemaa Looduskool

Lahemaa Looduskool on loodud selleks, et kohtuksid looduse ja pärandkultuuri huvilised ning selle vahendajad.

Lahemaa Looduskool juhib Sinu liikumist radadel, kus turismibussid ei sõida, annab võimaluse kasutada oma meeli looduses liikumisel, nautida vaikuse hääli ja märgata elukeskkonna muutumist ajas.

Meie eesmärk on looduse kui terviku märkamise, tunnetamise ja vahendamise õppimine ning õpetamine eri põlvkondade ja teadmistega inimeselt inimesele.

Lahemaa
Harjumaa 74808

5148614

59.507659263278, 25.761289681358

Mis?  Keskkonnahariduslikud õuesõppetunnid ja -päevad.  Oleme koostöövalmid, meie õuesõppeprogrammid on sageli ühislooming, kus on kohtuvad õpetaja tellimus, arvestatud õpilaste eripära ja õppeainete seosed igapäevaeluga. Matkad  Meeskonnakoolitused  Säästva arengu põhimõtetest lähtumine.  Õppepraktikad  Matka- ja õppereisid

Kus?  Põhitegevus on valdavalt Ida-Harjumaal. Kõik meie tegevused on looduses, sõltumata ilmast ja aastaajast.
Kutsume avastama: Pärispea ja Juminda poolsaart; Viru raba, Mohni saart; Eru, Hara ja Kolga lahte; Loobu ja Valgejõe ürgorgu; Jugasid ja joastikke; Muuksi muinasküla, Muinastaide Koda jne. Koolide huvist lähtuvalt oleme oma programme kohandanud ka Jõelähtme, Jägala ja Keila jõe ürgorgudele, Jägala Linnamäele, Pakri ja Ihasalu poolsaarele.

Kellele?  Meie õuesõppepäevad ja programmid on enamasti eritellimused lähtudes klassi/grupi eripärast ja soovidest. Programmid on koostatud eelkõige põhikoolide õpilastele ja lasteaia vanemale astmele õuesõppeks, kuid teretulnud on kõik, kel huvi avastada Eestimaad ja iseennast looduse koosluses. 
Tule perega, grupiga, klassiga, kolleegidega...  Arvestame grupile programmi kokku panekul võimalusel ka te erisoovidega. Hea õpetaja, kui tuled klassiga, palun teavita meid oma ootustest eelnevalt! 

Kes?  Meie programmijuhid on pedagoogilise ja loodusharidusliku tausta ning kogemustega: 

Maret (eesti ja vene keeles)- geograafia, loodusgiid, keelekümblus

Maarja (eesti ja inglise keeles) - metsandus, loodus- ja kultuurigiid, ornitoloogia, erivajadused

Maie (eesti keeles) - matemaatika, loodusgiid, lõiming, matkad