Õppematerjalid

Projekti PACKGDEPO õppematerjalid koosnevad kahest osast: Powerpoint esitlus ja juhendmaterjal. Õpetaja saab ise materjali muuta ja täiendada. Esitluses on slaidid, mille abil õpilasi teavitada ja algatada arutelu. Iga slaidi all on märkmed taustinfo ja tegevusjuhenditega õpilastele.

  1.  Märka pakendit ja kogu need eraldi kokku!
  2. Loputa kergelt üle, pesta pole vaja.
  3. Vii kogutud pakendid pakendikonteinerisse!

Õppeprogrammid

Ringmajanduse näidete abil ja seoses kestliku arengu eesmärkidega arutletakse teadliku tarbimise rolli üle meie igapäevaelus. Programmil võrreldakse erinevaid pakendeid ja materjale ning räägitakse toote eluringist.

Meie uus haridusprogramm keskendub jätkusuutlikule tarbimisele ja toiduraiskamise vähendamisele. Sorteerime prügi, uurime erinevate toiduainete teekonda meie toidulauale ning selgitame välja toiduraiskamise tekkepõhjused ja proovime leida neile lahendusi.