placeholder

Projekti PACKGDEPO õppematerjalid koosnevad kahest osast: Powerpoint esitlus ja juhendmaterjal. Õpetaja saab ise materjali muuta ja täiendada. Esitluses on slaidid, mille abil õpilasi teavitada ja algatada arutelu. Iga slaidi all on märkmed taustinfo ja tegevusjuhenditega õpilastele. Sama teave, mis märkmetes, on slaidide kaupa siinses materjalis. Osa õpilaste tegevusjuhendeid on märkmetes esitamiseks liiga pikad või nõuavad printimist. Nende kohta on märkmetes viide “vt õpetaja juhiste fail” ning need leiab ainult siinsest materjalist. Kuigi tegevused on väljaprinditavad, võiks sobival juhul pigem paberit kokku hoida ja ülesannet seinale näidata. Õppematerjal on koostatud viiel teemal: Plastpakend, pandipakend, tekstiilijäätmed, ühekorraplast, ringmajandus.

Powerpoint esitluse link

Õpetaja juhendmaterjali link

 

Lisainfo:

Koostanud MTÜ Koolitus- ja Nõustamiskeskus HARED, Illustreerinud ja kujundanud Epp Margna, MTÜ Hinokad

Projekti rahastatakse Eesti-Läti piiriülesest koostööprogrammist: Interreg Eesti-Läti programm 2014-2020.

Keel:

Eesti keel

Sihtgrupp:

1-3 klass I kooliaste
4-6 klass II kooliaste
7-9 kl III kooliaste

Otsekontakt:

Materjali autor:

Koostanud MTÜ Koolitus- ja Nõustamiskeskus HARED 2022

Formaat:

Kogumik

Viimati uuendatud:

04.01.2023