Õppeprogrammid

Kuna Eesti metsad on eripalgelised, siis kasutatakse nende iseloomustamiseks metsatüüpe. Metsatüübid on looduses tegutsejale abiks taimede ja seente otsimisel ning metsameestele metsa kasvatamisel. Programmi kestel saame teada millised on põhitõed mulla ja metsakasvukohatüüpide vahel.

Programmi jooksul tutvutakse tigude elupaikadega, otsitakse erinevaid tigusid, uuritakse neid, räägitakse läbi teemad kuidas nad liiguvad, mida söövad, milline on nende välisehitus, kes on vaenlased ja mille poolest on teod kasulikud/kahjulikud.