Õppeprogrammid

Kuigi muld on üks meie planeedi olulisem loodusvara, jääb see tihti tähelepanuta. Programmi käigus saab selgeks, mis teeb mullast mulla ja et nii mulla sees kui peal käib vilgas elu.

Kahepäevases õppeprogrammis käsitletakse turba ja mulla teket, koostist ja rolli looduses ning inimese elus. Teoreetilised teadmised omandatakse vaheldumisi praktiliste välitöödega.  Ööbimine on Endla looduskeskuses; transport ja toitlustamine on osalejate endi organiseerida.

Õppeprogrammi lühikirjeldus: Programmi jooksul toimuvad praktilised tegevused

Tutvume teoreetiliselt ja praktiliselt mulla koostisega; kuidas tekib muld; mulla bioloogiline mitmekesisus ja inimese tegevuste tagajärjel tekkinud kahjustused. Mulla tähtsus loodusele ja inimesele.