Uudised

Lumi on taas sulama hakanud ja nüüd on aeg hakata terasemalt loodust jälgima, et esimesi kevadekuulutajaid märgata. Seda eriti praegu, kui tervishoidlikud piirangud pigem perekondlikku õues tegutsemist soodustavad. Läänemere-äärsete riikide, sealhulgas Eesti koolide 1.-12.

Õppeprogrammid

Muuseumitunnis uurime, millised suured muutused toimuvad loomariigis kevadel. Kuulame linnulaulu ja proovime arvata, kellega on tegu, ning arutame, miks linnud üldse laulavad. Juttu teeme ka loomade pulmakommetest ja armsatest loomalastest.

Programmi eesmärgiks on õppida märkama aastaajalisi muutusi looduses, kuidas looduses tuleb kevad, tajutakse loodust erinevate meeltega. Õpitakse tundma kevadel õitsevaid taimi. Lapsed mõistavad, miks  koristatakse loodusest prügi just kevadeti.

Luke mõisa kevadprogrammi võib jagada kaheks: Programmi esimeses osas tutvutakse eelmisel sajandivahetusel kasutuses olnud kärneri tööriistadega.  Lapsed saavad ise istutada lilletaimi vanade istutuspulkadega, õppides selle juures taime elutsüklit ja taim