Õppeprogrammid

Uurimuslik õppekäik raba elustiku ja ökoloogiliste seoste tundmaõppimiseks.

Uurimuslik õppekäik raba elustiku ja ökoloogiliste seoste tundmaõppimiseks.

Uurimuslik õppekäik raba elustiku ja ökoloogiliste seoste tundmaõppimiseks.
Õpilased  kogevad raba eripära ning saavad sealt positiivse, huvi tekitava elamuse.

Uurimuslik õppekäik raba elustiku ja ökoloogiliste seoste tundmaõppimiseks.