Õppematerjalid

Käesolev õppematerjal on koostatud eesmärgiga toetada üldhariduskoolide õpetajaid kliima, elurikkuse ja tarbimise teemade käsitlemisel esimeses kooliastmes, rakendades selleks aktiivõppe meetodeid. Materjali saab kohandada ka alushariduses kasutamiseks. 

Õppeprogrammid

Muuseumitund tutvustab pooluste avastamise lugu, pooluste keskkonda, kaartide arengut läbi ajaloo, selgitab kaardimoonutuste põhjuseid ning tutvustab põgusalt kaardiprojektsioone. 

Sündmused

21. oktoobril kl 17.00 ootab TÜ loodusmuuseum vestlusõhtule, kus jagavad oma muljeid Tartu teadlased, kes osalesid Antarktika 200 ekspeditsioonil. Vestlusõhtu toimub näituse „Valge mandri kutse – Admiral Bellingshauseni mereretk” raames. 23.