placeholder

Praktilise töötoa käigus selgitakse:

  • mis on tervislik elukeskkond ja kuidas mõjutavad meie tervist ja keskkonda tavalised ehitusmaterjalid
  • mis on „haige maja sündroom“
  • missuguse keskkonnasõbralikku alternatiivi tavatoodetele saab valida teadlik tarbija

Osalejad õpivad ise kokku segada värve looduslikest komponentidest: munaõlitempera, õllelasuurvärv ja kaseiinvärv ehk kohupiimavärv.

Õpitulemused:

Praktilise töötoa saab selgeks:
- mis on tervislik elukeskkond ja kuidas mõjutavad meie tervist ja keskkonda tavalised ehitusmaterjalid
-mis on „haige maja sündroom“
-missuguse keskkonnasõbralikku alternatiivi tavatoodetele saab valida teadlik tarbija
-kuidas segada kokku ja kasutada looduslikke värve

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

Läbivad teemad „Keskkond ja jätkusuutlik areng“ § 5. Gümnaasiumis taotletavad pädevused:

10) omab väljakujunenud loodusteaduslikku maailmapilti ning mõistab nüüdisaegse loodusteaduse olemust, teab globaalprobleeme, võtab kaasvastutuse nende lahendamise eest, väärtustab ja järgib jätkusuutliku arengu põhimõtteid;

14) elab tervislikult, oskab hoida ja vajaduse korral taastada oma vaimset ja füüsilist vormi.

Ainevahelised seosed ja teemad: Bioloogia: Ökoloogia, Keskkonnakaitse Keemia: 6. Anorgaaniliste ainete põhiklassid Õppesisu: Anorgaanilised ühendid igapäevaelus, ehitusmaterjalid Põhilised keemilise saaste allikad, keskkonnaprobleemid

Meetodid:

võrdlemine, rühmatöö, diskussioon, värve valmistamine looduslikest komponentidest Töötoa osalejad jagatakse rühmadeks (5-7 liiget) Praktilise grupitöö käigus ehitusmaterjalide näitel tutvutakse toote tervise- ja keskkonnamõjuga. Osalejad õpivad ise kokku segada looduslikke värve: munaõlitempera, õllelasuurvärv ja kaseiinvärv ehk kohupiimavärv

Sihtgrupp:

7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium
Täiskasvanud

Kestus:

1,5 tundi

Grupi suurus:

30

Toimumise aeg:

Aastaringselt

Hind:

190€

Lisainfo:

 *hinnale lisandub materjalide transpordikulu, kui programm viiakse läbi väljaspool Sillamäed

Läbiviimise koht:

kooliruumides Sillamäel või Sillamäe Keskraamatukogu saalis; kokkuleppel ka koolis väljaspool Sillamäed

Maakond:

Ida-Virumaa

Otsekontakt:

info@roek.ee
+ 372 392 4356; +372 5568 1747

Programmi läbiviija:

Marina Janssen - marina@roek.ee , tel. 55 681747

Keel:

Vene keel

Seotud failid:

Programmi kirjeldus
Author:
RakendusekoloogiaKeskus
ROEK_loodusvarvid_poolpikk-KKH-080218.pdf(81.57 KB)

Töötuba "Keskkonnasõbralikud kaubad isevalmistatud looduslike värvide näitel "

Описание программы
Author:
Марина Янссен
2-Varvid_RU_kirjeldus.pdf(65.14 KB)

Мастерская Натуральные краски — своими руками

Viimati uuendatud:

10.06.2020