placeholder

Praktilise töötoa käigus selgitakse:

  • mis on tervislik elukeskkond ja kuidas mõjutavad meie tervist ja keskkonda tavalised ehitusmaterjalid
  • mis on „haige maja sündroom“
  • missuguse keskkonnasõbralikku alternatiivi tavatoodetele saab valida teadlik tarbija

Osalejad õpivad ise kokku segada värve looduslikest komponentidest: munaõlitempera, õllelasuurvärv ja kaseiinvärv ehk kohupiimavärv.

Study result:

Praktilise töötoa saab selgeks:
- mis on tervislik elukeskkond ja kuidas mõjutavad meie tervist ja keskkonda tavalised ehitusmaterjalid
-mis on „haige maja sündroom“
-missuguse keskkonnasõbralikku alternatiivi tavatoodetele saab valida teadlik tarbija
-kuidas segada kokku ja kasutada looduslikke värve

Interdisciplinary integration:

Läbivad teemad „Keskkond ja jätkusuutlik areng“ § 5. Gümnaasiumis taotletavad pädevused:

10) omab väljakujunenud loodusteaduslikku maailmapilti ning mõistab nüüdisaegse loodusteaduse olemust, teab globaalprobleeme, võtab kaasvastutuse nende lahendamise eest, väärtustab ja järgib jätkusuutliku arengu põhimõtteid;

14) elab tervislikult, oskab hoida ja vajaduse korral taastada oma vaimset ja füüsilist vormi.

Ainevahelised seosed ja teemad: Bioloogia: Ökoloogia, Keskkonnakaitse Keemia: 6. Anorgaaniliste ainete põhiklassid Õppesisu: Anorgaanilised ühendid igapäevaelus, ehitusmaterjalid Põhilised keemilise saaste allikad, keskkonnaprobleemid

Methods:

võrdlemine, rühmatöö, diskussioon, värve valmistamine looduslikest komponentidest Töötoa osalejad jagatakse rühmadeks (5-7 liiget) Praktilise grupitöö käigus ehitusmaterjalide näitel tutvutakse toote tervise- ja keskkonnamõjuga. Osalejad õpivad ise kokku segada looduslikke värve: munaõlitempera, õllelasuurvärv ja kaseiinvärv ehk kohupiimavärv

Target group:

7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium
Täiskasvanud

Duration:

1,5 tundi

Group size:

30

Occurence time:

Aastaringselt

Price:

190€

Additional info:

 *hinnale lisandub materjalide transpordikulu, kui programm viiakse läbi väljaspool Sillamäed

Place of performance:

kooliruumides Sillamäel või Sillamäe Keskraamatukogu saalis; kokkuleppel ka koolis väljaspool Sillamäed

Program performer:

Marina Janssen - marina@roek.ee , tel. 55 681747

Language:

Vene keel

Last saved:

10.06.2020