Juhis õpetajale:

Matka algus- ja lõpp-punktiks on Mustjärve matkaraja alguspunkt (Vallapalu-Rannaküla teel, umbes 1,5 km kaugusel Järvemuuseumist). Matka lõpus võiks buss õpilasi oodata, et siis bussiga Järvemuuseumisse sõita, muidu tuleb jalgsi veel Järvemuuseumisse kõndida (1,5 km). Matkal käimiseks riietuda vastavalt ilmaoludele, soovitatav on jalga panna kummikud (siis saab ka õõtsikul jalutada). Kaasa võtta vahetusjalanõud ja oma toidukott.

Sihtgrupp:

4-6 klass II kooliaste

Kestus:

1 tund

Grupi suurus:

25

Läbiviimise koht:

Esimene pool programmist toimub väljas, jalutatakse metsas ning rabajärve õõtsikul. Samblaraamatute valmistamine toimub Järvemuuseumi õppeklassis.

Maakond:

Tartumaa

Otsekontakt:

Programmi läbiviija:

Järvemuuseumi spetsialist

Keel:

Eesti keel

Pikk kirjeldus:

Lühikirjeldus: Õppeprogrammi käigus saadakse ülevaade tavalisematest sammaldest palu- ja rabametsades. Räägitakse sammalde iseloomulikest tunnustest ja nende erinevusest kõrgematest taimedest ja samblikest. Õpitakse ära tundma 6-9 samblaliiki. Matka jooksul räägitakse soo arengust ja tähtsusest. Kaasa kogutud taimedest teeb iga õpilane hiljem muuseumis oma samblaraamatu. Seos riikliku õppekavaga: 2.1.6.9. Soo elukeskkonnana. Soode areng: raba. Elutingimused soos. Soode elustik. Soode tähtsus. Turbasammal. 2.1.6.12. Mets elukeskkonnana. Palumets. Eesti metsade iseloomulikud liigid. Õpieesmärk: Õpilane tunneb huvi loodusteaduste õppimise vastu, väärtustab bioloogilist ja maastikulist mitmekesisust ning säästvat eluviisi, toimib keskkonnateadliku tarbijana. Õpitulemus: Õpilased teavad sammalde erinevusi kõrgematest taimedest ja samblikest, oskavad nimetada erinevaid liike ja nende määramistunnuseid. Teavad soode ja turbasambla tähtsust. Oskavad nimetada palumetsadele iseloomulikke liike.   Programmi sisu: 1. Mustjärve matk (1,5-2 tundi) – matkatakse läbi palu- ja rabametsa Mustjärve rabajärve äärde (matka pikkus kokku ca 2 km). Kui aega on rohkem, on võimalik matkata ka ümber järve (matka pikkus kokku ca 3,5 km). Tee peal räägitakse sammalde eripäradest ja erinevustest võrreldes kõrgemate taimedega ja samblikega ning õpitakse selgeks 6-9 samblaliiki. Räägitakse ka palumetsast ja selle tüüpilistematest liikidest. Mustjärve ääres räägitakse soodest, nende tähtsusest, turbasamblast ning on võimalik jalutada järve õõtsikul. Matka jooksul korjatakse kaasa samblad, mida hiljem raamatusse kleebitakse. 2. Samblaraamatute valmistamine (1 tund) – toimub Järvemuuseumi õppeklassis. Üheskoos arutatakse veelkord läbi matkal korjatud liikide nimed ning määramistunnused. Räägitakse ka herbaariumi koostamise põhimõtetest. Iga laps teeb endale oma samblaraamatu – kleebib jõupaberist A6 suurusega raamatu igale lehele ühe taime, lisab liigi nime ja olulisema(d) määramistunnuse(d).
Maksumus: Tasuline

Viimati uuendatud:

20.03.2020