Järvemuuseum Akva:rium (Eesti Maaülikooli Võrtsjärve õppekeskus)
Fassaad

Eesti Maaülikooli Võrtsjärve õppekeskus – Järvemuuseum – on välja kasvanud Limnoloogiakeskusest. Kolikambrina seisnud Limnoloogiakeskuse endised akvaariumiruumid renoveeriti ja sisustati erinevate projektide toel aastatel 2002-2006 Järvemuuseumiks. Euroopa Regionaalarengu Fondi ja Keskkonnainvesteeringute Keskuse toel 2010-2014 toimus hoone ümberehitus ja uuendus – saime endale 2. korruse avara õppeklassi ja suuremad ekspositsiooniruumid. Uuendustööde käigus renoveeriti vanad akvaariumid ning soetati juurde uusi, lisaks saime omale põnevaid õppevahendeid ning järvele pääsuks parve.

2020. aastal külastas õppekeskust kokku pisut alla 10 000 külastaja. Võrtsjärve õppekeskuse programmidel osales 2020. aastal 136 üldhariduskooli- ja koolieelse lasteasutuse gruppi 2427 lapsega.

Limnoloogia tee 1
Tartumaa 61117

+37256566926

58.2118728, 26.1099291

EMÜ Võrtsjärve õppekeskuse missioon on üldise keskkonnateadlikkuse tõstmine ja keskkonnahoidliku, säästva eluviisi kinnistamine Eesti inimeste väärtushinnangutes.

Meie eesmärgid:

  • võimaluste pakkumine täiendava ning süvendatud loodus- ja keskkonnaalase hariduse omandamiseks ning huvi äratamine teaduse vastu
  • ökoloogilise mõtteviisi ning säästva arengu vajadusest johtuvate loodushoidlike väärtushinnangute ja heade tavade kujundamine

Järvemuuseumi põhiekspositsiooni moodustavad Eesti magevete kalad, kes elavad rohkem kui 20 eri suurusega akvaariumis.

Viime läbi erinevaid loodusõppeprogramme lasteaiast gümnaasiumi lõpuni, gümnasistide 3-päevaseid looduslaagreid ja suviseid 5-päevaseid kalastuslaagreid.

Allpool on toodud sagedasemate programmide kirjeldused, millele võime soovi korral pakkuda juurde lisamooduleid (nt planktoniprogramm, kalade määramine ja lahkamine, lihtkäsiõngega õngitsemine, parvesõit Võrtsjärvel, loodusmatk ümber Mustjärve või gepsimine). Sobiva õppepäeva kavandamiseks võta meiega julgelt ühendust, leiame koos parima lahenduse! Kõikidele vanuseastmetele on olemas programmid kalade, veetaimede ja veeselgrootute tundmaõppimiseks.