parvel
Järvemuuseum
Sihtgrupp: 7-9 kl III kooliaste
Lühikirjeldus:

Õppeprogrammi käigus tutvutakse Võrtsjärvega ja Eesti mageveekaladega ning õpitakse erinevaid kalaliike üksteisest väliste tunnuste põhjal eristama. Õpitakse kalade ehitust ja kohastumusi eluks vees. Läbi iseseisvate tegevuste kinnistavad õpilased kalade määramise oskuseid, õpivad moodustama erinevaid toiduahelaid, väärtustama kohalike liikide ja bioloogilise mitmekesisuse tähtsust, saavad selgeks võõrliikidega kaasnevad ohud ning säästva kalastamise põhimõtteid. Võrtsjärvega tutvutakse lähemalt parvesõidul järvele. Räägitakse Võrtsjärve tekkeloost, järve eripäradest, kalastikust ja kalandusest.

Õppeprogramm toimub EMÜ Võrtsjärve õppekeskuses Järvemuuseumis ja parvega Võrtsjärvel.

Maakond: Tartumaa
parvesõit
Järvemuuseum
Sihtgrupp: 4-6 klass II kooliaste
Lühikirjeldus:

Õppeprogrammi käigus tutvutakse Eesti mageveekaladega ning õpitakse erinevaid kalaliike üksteisest väliste tunnuste põhjal eristama. Õpitakse kalade ehitust ja kohastumusi eluks vees. Läbi iseseisvate tegevuste kinnistavad õpilased kalade määramise oskuseid ning õpivad säästva kalastamise põhimõtteid. Võrtsjärvega tutvutakse lähemalt parvesõidul järvele. Räägitakse Võrtsjärve tekkeloost, järve eripäradest, kalastikust ja kalandusest. 

Õppeprogramm toimub EMÜ Võrtsjärve õppekeskuses Järvemuuseumis ja parvega Võrtsjärvel.

Maakond: Tartumaa
parvel
Järvemuuseum
Sihtgrupp: 1-3 klass I kooliaste
Lühikirjeldus:

Õppeprogrammi käigus saadakse ülevaade Võrtsjärvest kui elukeskkonnast ja pika traditsiooniga kalandus- ning puhkepiirkonnast, Võrtsjärve tekkeloost ja legendidest ning mageveekaladest. Räägitakse kalaliikide mitmekesisust maailmas ja Eestis. Selgitatakse, kes on kalad ning mille poolest nad maismaaloomadest erinevad. Järvemuuseumis elavaid mageveekalu vaadeldes õpitakse, mil viisil neid üksteisest eristada. Õpitakse tundma ja kirjeldama Eesti magevetes (sh Võrtsjärves) enamlevinud kalaliike. Selgitatakse kalade rolli veekogudes ja inimeste elus, tutvustatakse jätkusuutliku kalastamise põhimõtteid. Õppeprogramm toimub EMÜ Võrtsjärve õppekeskuses Järvemuuseumis ja parvega Võrtsjärvel.

Maakond: Tartumaa
kalsatamine
Järvemuuseum
Sihtgrupp: 7-9 kl III kooliaste
Lühikirjeldus:

Õppeprogrammi käigus tutvutakse Võrtsjärvega ja Eesti mageveekaladega ning õpitakse erinevaid kalaliike üksteisest väliste tunnuste põhjal eristama. Õpitakse kalade ehitust ja kohastumusi eluks vees. Läbi iseseisvate tegevuste kinnistavad õpilased kalade määramise oskuseid, õpivad moodustama erinevaid toiduahelaid, väärtustama kohalike liikide ja bioloogilise mitmekesisuse tähtsust, saavad selgeks võõrliikidega kaasnevad ohud ning säästva kalastamise põhimõtteid. Praktilise tegevusena õpitakse püügivalmis seadma lihtkäsiõnge ja püütakse Võrtsjärvest kala. 

Õppeprogramm toimub EMÜ Võrtsjärve õppekeskuses Järvemuuseumis ja kalastamine Võrtsjärve kaldal. 

Maakond: Tartumaa
kalastamine muulil
Järvemuuseum
Sihtgrupp: 4-6 klass II kooliaste
Lühikirjeldus:

Õppeprogrammi käigus tutvutakse Võrtsjärvega ja Eesti mageveekaladega ning õpitakse erinevaid kalaliike üksteisest väliste tunnuste põhjal eristama. Õpitakse kalade ehitust ja kohastumusi eluks vees. Läbi iseseisvate tegevuste kinnistavad õpilased kalade määramise oskuseid ning õpivad säästva kalastamise põhimõtteid. Praktilise tegevusena õpitakse püügivalmis seadma lihtkäsiõnge ja püütakse Võrtsjärvest kala. 

Õppeprogramm toimub EMÜ Võrtsjärve õppekeskuses Järvemuuseumis, kalastamine Võrtsjärve kaldal.

Maakond: Tartumaa