Juhis õpetajale:

Matka algus- ja lõpp-punktiks on Mustjärve matkaraja alguspunkt (Vallapalu-Rannaküla teel, umbes 1,5 km kaugusel Järvemuuseumist). Matka lõpus võiks buss õpilasi oodata, et siis bussiga Järvemuuseumisse sõita, muidu tuleb jalgsi veel Järvemuuseumisse kõndida (1,5 km). Matkal käimiseks riietuda vastavalt ilmaoludele, soovitatav on jalga panna kummikud (siis saab ka õõtsikul jalutada). Kaasa võtta vahetusjalanõud ja oma toidukott.

Sihtgrupp:

1-3 klass I kooliaste

Kestus:

1 tund

Grupi suurus:

25

Läbiviimise koht:

Esimene pool programmist toimub väljas, jalutatakse metsas ning rabajärve õõtsikul. Samblaraamatute valmistamine toimub Järvemuuseumi õppeklassis.

Maakond:

Tartumaa

Otsekontakt:

Programmi läbiviija:

Järvemuuseumi spetsialist

Keel:

Eesti keel

Seotud failid:

Samblaraamat
Author:
metsar
Samblaraamat.jpg(62.36 KB)

Pikk kirjeldus:

Lühikirjeldus: Õppeprogrammi käigus saadakse ülevaade tavalisematest sammaldest palu- ja rabametsades. Räägitakse sammalde iseloomulikest tunnustest ning et samblad ja samblikud ei ole samasugused. Matka jooksul õpitakse tundma 6-7 erinevat samblaliiki ning kuidas neil vahet teha. Matkatakse rabajärve äärde ja räägitakse, kuidas sood tekivad ning miks need tähtsad on. Matka jooksul kaasa kogutud taimedest teeb iga õpilane hiljem muuseumis oma samblaraamatu. Seos riikliku õppekavaga: 2.1.4.3. Organismid ja elupaigad. Maismaataimed, välisehitus ja mitmekesisus. 2.1.4.7. Organismide rühmad ja kooselu. Taimede mitmekesusus. Õpieesmärk: Õpilane tunneb huvi looduse vastu; mõistab, et inimene on osa loodusest ning väljendab hoolivust ja lugupidamist kõigi elusolendite vastu. Õpitulemus: Õpilased teavad sammalde tunnuseid ning erinevust samblikest ja teistest taimedest. Oskavad nimetada erinevaid liike. Teavad kuidas sood tekivad ja nende tähtsust.   Programmi sisu: 1. Mustjärve matk (1,5 tundi) – matkatakse läbi palu- ja rabametsa Mustjärve rabajärve äärde (matka pikkus kokku ca 2 km). Tee peal räägitakse sammalde eripärast ja miks samblad ning samblikud üksteisest erinevad. Vaadeldakse ka palu- ja rabametsade tüüpilisemaid liike. Mustjärve ääres räägitakse soodest ning soojärvedest ja turbasamblast. Kui lastel on jalas kummikud, on võimalik jalutada järve õõtsikul. Matka jooksul korjatakse kaasa samblad, mida hiljem raamatusse kleebitakse. 2. Samblaraamatute valmistamine (1 tund) – toimub Järvemuuseumi õppeklassis. Üheskoos arutatakse veelkord läbi matkal korjatud liikide nimed ning tunnused. Iga laps teeb endale samblaraamatu – kleebib jõupaberist A6 suurusega raamatu igale lehele ühe taime ning kirjutab juurde samblaliigi nime.  
Maksumus: Tasuline

Viimati uuendatud:

20.03.2020