Programmi käigus tutvustatakse roomajate põhitunnuseid, vaadeldakse soomuselisi, kilpkonnalisi ning tehakse juttu krokodillilistestki. Loomaaiaretkel jalutatakse elevandimajja, kus räägitakse sealsetest roomajatest, nende kohastumustest, eripäradest ning igapäevaelust. Praktilise uurimisülesande käigus õpitakse tundma erinevaid roomajate esindajaid ning nende üldtunnuseid.

Õppeprogramm sobib 7. klassi õpilastele.

Õpipädevused:

kultuuri- ja väärtuspädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus

Õpitulemused:

Õpilane teab põhilisi roomajate rühmi (maod, sisalikud, kilpkonnad, krokodillid) ning nimetab nende esindajaid.
Õpilane nimetab roomajate tähtsamaid üldtunnuseid ja kohastumusi (sealhulgas kõigusoojasus, meeled jne).
Õpilane kirjeldab aine- ja energiavahetuse erinevaid protsesse ning selgitab nende avaldumist looduses.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

Bioloogia III kooliaste: Selgroogsete loomade tunnused; Selgroogsete loomade aine-  ja energiavahetus; Selgroogsete loomade paljunemine ja areng.

Meetodid:

Õppetunnis kasutatakse avastusõppe meetodeid: õppekäik loomaaias, vaatlus, rühmatöö, arutelu.

Juhis õpetajale:

  • Õppeprorgammil osalemiseks on vaja registreerida aeg aadressil Leelo.kurbel@tallinnzoo.ee
    või 6943361 / 53465229.
  • Enne loomaaeda tulekut palume õpilastele selgitada, et õppeprogramm on õppetund, millel on kindel teema ja eesmärgid ning kus on erinevaid tegevusi ja ülesandeid.
  • Programmile tulles palume tutvuda eelnevalt loomaaia külastuseeskirjadega https://tallinnzoo.ee/kulastajale/kulastamiseeskirjad/.
  • Programmi ajal peab õpetaja aitama distsipliini hoida.
  • Kui õppeprogrammil osalevad erivajadusega õpilased, palume sellest teada anda programmi broneerimisel.
  • Õpetajal/rühma saatjal on võimalus pärast loomaaia külastust anda tagasisidet e-kirja teel.

Sihtgrupp:

7-9 kl III kooliaste

Kestus:

1,5 tundi

Grupi suurus:

32

Toimumise aeg:

Aastaringselt

Hind:

120€

Lisainfo:

Pileteid ei lisandu.

Läbiviimise koht:

Tallinna Loomaaed (Paksunahaliste maja)

Läbiviimise asukoht:

59.4180016, 24.6575074

Maakond:

Harjumaa

Otsekontakt:

zoo@tallinnzoo.ee
Инфотелефон (по рабочим дням): 694 33 00

Programmi läbiviija:

Tallinna Loomaaia loodusharidusosakonna spetsialistid

Keel:

Eesti keel

Seotud failid:

Roomajad
Author:
Tallinna loomaaed
ROOMAJAD_Zoo.docx(31.6 KB)

Õppeprogrammi sisukirjeldus

Viimati uuendatud:

31.07.2020