Kõnnu järve matkarada
I. Volk

Retk toimub Rabivere maastikukaitsealal paiknevas Seli ehk Kõnnu rabas. Eesmärgiks on tutvustada lasteaialastele metsa ja raba ning õpetada neid seal liikuma. Õpitakse tundma sealseid tähtsamaid puid, põõsaid ja rohttaimi.

Õppekäik algab Rabivere maastikukaitseala servast kaitsealuste Kõnnu tammede juurest, sihtpunktiks on ilus ümmargune Kõnnu järv. Enne rabajärveni jõudmist läbib matkarada muutuva ilmega metsa. Raja pikkus on 2,5 km.

Rajal tutvustatakse tavalisemaid okas- ja lehtpuid, kevadel tutvutakse salumetsa all õitsevate lillede, sügisel metsas ja rabas valminud marjadega (mustikas, sinikas, pohl, jõhvikas, kukemari). Juhendaja selgitab rabas liikumise eripärasid ja ohtusid. Uuritakse rabajärve ümbritsevat taimestikku ja maastikku. Miks rabapind vetrub? Mis on turvas? Õpitakse tundma turbasammalt, huulheina, mustikat, sinikat, jõhvikat jt tuntumaid rabataimi.

Õpitulemused:

Lasteaialaps kirjeldab loodust rabas, selle tuntumaid taimi, suhtub keskkonda hoolivalt ning käitub seda säästvalt. Kirjeldab võimalikke ohte rabas.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

Lasteaia alushariduse riiklik õppekava valdkond „Mina ja keskkond“ kodukoha loodus, muutused looduses, elukeskkond, inimese mõju loodusele.

Meetodid:

vaatlemine, avastusõpe, mäng, küsimuste esitamine ja arutelu

Vahendid: pildid raba- ja metsamarjadega, juhendajal kepp rabajärve sügavuse mõõtmiseks, läbipaistev anum ühiselt rabavee vaatlemiseks

Juhis õpetajale:

Ühe rühmaga koos kolm täiskasvanut. Kummikud jalga. Hea tuju kaasa! Õpetaja aitab jälgida õpilaste liikumist rabas ettenähtud rajal.

Sihtgrupp:

Lasteaed

Kestus:

2 tundi

Grupi suurus:

24

Toimumise aeg:

Kevad
Suvi
Sügis

Hind:

120€

Lisainfo:

Võimalus pakkuda 2 juhendajat. Selga matkamiseks sobivad riided, kaasa hea tuju, tegutsemistahe. Kaasa jook ja võileib pikniku pidamiseks. Buss saab parkida matkaraja alguses olevas parklas, mis on ühtlasi ka programmi alguspunkt. 

Programm ei sobi liikumispuudega osalejatele. Pakume programmi ka erivajadustega õpilastele, vajalik eelnev kokkulepe.

Õpetajatelt palutaks tagasisidet programmile keskkonnaharidus.ee lehel oleva tagasiside lehe kaudu 1 nädala jooksul peale programmi lõppu. Soovi korral oleme tänulikud arvamuste eest e-kirja teel.

Läbiviimise koht:

Rabivere

Läbiviimise asukoht:

59.16774, 24.7557195

Maakond:

Raplamaa

Otsekontakt:

khk@kohila.edu.ee
+372 585 58040

Programmi läbiviija:

Ingrid Herrmann, koolieelse lasteasutuse kutse, TLÜ Avatud Ülikooli täiendõppe keskus, pikaajaline lasteaiaõpetaja ja Kohila Keskkonnahariduse Keskuse retkejuht

Keel:

Eesti keel

Pikk kirjeldus:

Sissejuhatus (7 min): matkaks valmisoleku reeglid, ohutus, tutvumine LK-aluse Kõnnu tammega.

Retk Rabivere MKA-l (30 min): kõnnitakse mööda Kõnnu järve matkarada, mis kulgeb läbi erinevate metsade. Küllalt lühikeste vahemaade järel läbitakse salumets, mööda laudteed vesine lammimets, Tehakse peatusi suunamaks laste tähelepanu tähtsamatele metsataimedele, õpe läbi arutelu lastega.

Retk ojast kuni Kõnnu järveni Rabivere MKA-l (30 min): kõnnitakse läbi salapärase kõdusoo kuusiku (pinnastee), misjärel maapind hakkab rabale iseloomulikult tõusma jõudes rabamännikusse. Marjade-õite tundma õppimine rabamännikus ja rabas. Rabajärve ääres vee vaatlemine anumas, arutelu lastega vee värvuse üle. Liikumismäng rabapinnase nõtkumise tajumiseks.

Piknik Kõnnu järve puhkeplatsil, liikumine tagasi Kõnnu tammede juurde (30 min). 

Kokkuvõte ja arutelu (10 min): Juhendaja toob tähtsamad mõisted välja, tekitatakse lastega väike vestlusring, esitades küsimusi saadud teadmiste ja tunnete kohta. 

Viimati uuendatud:

23.11.2021