Seenenädala raames (sept): tuntumate seeneliikidega tutvumine ja võrdlemine (mürgi- ja söögiseen). Kübarseente viljakehade ehitus, uurimine luubi ja mikroskoobiga.

Õpipädevused:

digipädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus
suhtluspädevus

Õpitulemused:

Praktiseerib vaatlusoskust mikroskoobi abil; tutvub ja uurib erinevate kübarseente ehitust; teab ja selgitab söögi- ja mürgiseene põhilisi erinevusi.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

Seos õppekava üldosaga: arendada õpilastes rühmatöö käigus suhtluspädevust ja omandada õpipädevust. 

Seos ainekavaga: loodusõpetuse ainekava: organismide rühmad ja kooselu - seente mitmekesisus; seente vaatlemine.

Meetodid:

Vestlus arutelu, vaatlus, uurimine binokulaariga.

Vahendid: binokulaarmikroskoop, luubid, töölehed.

Juhis õpetajale:

Kaasasoleva õpetaja/ saatja roll on innustada õpilasi aktiivselt tegevustes osalema, näidata üles positiivset huvi läbiviidava suhtes; jälgida, et õpilased käituvad headele tavadele vastavalt ja vajadusel täita muid kokkulepitud ülesandeid.

 

Sihtgrupp:

1-3 klass I kooliaste

Kestus:

2 x 45 minutit

Grupi suurus:

26

Toimumise aeg:

Sügis

Hind:

140€

Lisainfo:

Maksumus: kuni 12-le  2x45 min 70€ ja  3x45 min 140€, kuni 24-le  2x45 min 140€ ja  3x45 min 210€.

Vajadusel erikokkulepped, toitlustus ja hinnapakkumised.

Ratastooliga ligipääs hoovialal ja majas.

Läbiviimise koht:

Pernova Loodusmaja, A.H. Tammsaare pst 57, Pärnu

Läbiviimise asukoht:

58.377754746892, 24.529630333738

Maakond:

Pärnumaa

Otsekontakt:

admin@pernova.ee
info@pernova.ee
443 5875 / 5345 5319

Programmi läbiviija:

Mari Sisask ja/või Kadri Kilusk ja/või Karin Klaus

Keel:

Eesti keel

Pikk kirjeldus:

Programmi käik

  1. Sissejuhatus: erinevate kübarseente viljakehade ehituse võrdlus ja tuntumate liikide tutvustus.
  2. Teema arendus: Laudadel on vähemalt kaks erinevat (eoslehekestega ja eostorukestega) kübarseent jt uurimisvahendid. Õpilased jagunevad rühmadesse ja võrdlevad viljakehi töölehe abil. Mikroskoobi all vaadeldakse uurimise käigus avastatud elusorganisme.
  3. Kokkuvõte: seeneosade nimetuste kordamine, arutelu.

Viimati uuendatud:

21.08.2020