Juhis õpetajale:

Kaasasoleva õpetaja/saatja roll on innustada õpilasi aktiivselt tegevustes osalema, näidata üles positiivset huvi läbiviidava suhtes ja vajadusel täita muid kokkulepitud ülesandeid. NB! Kaasa vahetusjalanõud.

Sihtgrupp:

7-9 kl III kooliaste

Kestus:

1 tund

Grupi suurus:

24

Läbiviimise koht:

Pernova Loodusmaja, A.H. Tammsaare pst 57, Pärnu

Maakond:

Pärnumaa

Otsekontakt:

admin@pernova.ee
info@pernova.ee
443 5875 / 5345 5319

Programmi läbiviija:

Mari Sisask ja / või Elina Jantson ja/või Karin Klaus

Keel:

Eesti keel

Pikk kirjeldus:

Eesmärk: teab peamisi kivimirühmi ja oskab kirjeldada omasõnadega nende tekketingimusi; mõistab kivimiringet, kui kivimite pidevalt toimuvat muundumisprotsessi, kinnistades teadmised läbi praktilise tegevuse. Seos õppekava üldosaga: aitab omandada õpipädevust, õpilased harjutavad infotöötlemise oskust ja suhtluspädevust rühmatöös. Seos ainekavaga: geograafia ainekava  – geoloogia - kivimid ja nende teke, Maa siseehitus. Programmi käik: Sissejuhatus: programmi ja rühmatöö tutvustamine. Näidised ja infomaterjal ettevalmistatud  viiel laual. Teema arendus: Õpilased jagunevad kiviminäidiste valimise teel viide õppegruppi: tard-, moonde-, settekivimid, setted, magma. Etteantud infomaterjali põhjal tutvustavad grupid oma kivimirühma teistele. Teema kivimiringe – grupid koostavad nooltekomplekti abil kivimiringe skeemi. Kokkuvõte: kivimiringe seostamine Maa siseehituse ja kivimeid muutvate teguritega (sise- ja välistegurid). Vahendid: näidised Pernova Loodusmaja kivimikogust, tööleht. Otsingusõnad: Maa, kivimid, tardkivim, moondekivim, settekivim, setted, magma kivimiringe.
Maksumus: Pernova Hariduskeskuse hinnakirja alusel

Viimati uuendatud:

20.03.2020