placeholder

Programmi eesmärgiks on pöörata tähelepanu kaupadele ja teenustele, mis ökosüsteemid inimesele pakuvad. Et märgata ja väärtustada ka neid kaupu ja teenuseid, mida muidu väärtustada ei osata. Tegemist on laiapõhjalise väärtuskasvatusega, mille abil näidatakse, et looduskaitse ei ole asi iseeneses, vaid looduse hoidmisel on oluline roll inimeste elukvaliteedi säilitamises. Loodusressursside mõistlik kasutus ja säästlik eluviis aitavad säilitada ressursse nii praegustele kui järeltulevatele inimpõlvedele. Märksõnad - ökosüsteem, ökosüsteemiteenused: varustusteenused (nt. puit, liiv, vesi, energia, marjad jne), kultuuriteenused (õppe-, teadus- ja loometegevused),  säilitus- ja tugiteenused (elupaigad, tolmendamine, bioloogiline mitmekesisus, vee isepuhastumisvõime jm), inimeste heaolu.

Õpipädevused:

kultuuri- ja väärtuspädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
suhtluspädevus

Juhis õpetajale:

Vajalikud vahendid võtame ise kaasa. Õpilased saavad õppeprogrammis nutitelefone kasutada. Õpilased võiks olla vastavalt ilmale riides ja jalas metsarajal käimiseks sobilikud jalanõud. Kaasa toit. Grillimisvõimalus Kiidjärvel 4 km kaugusel.

Sihtgrupp:

4-6 klass II kooliaste
7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium

Kestus:

3 tundi

Toimumise aeg:

Kevad
Suvi
Sügis

Läbiviimise koht:

Taevaskoda, Ahja jõe ääres (võimalik muuta asukohta)

Maakond:

Tartumaa

Otsekontakt:

eeva.vadi@gmail.com
õppeprogrammide infot saab küsida, kas Eeva tel: 52 13881 või Katrin tel: 56955985

Programmi läbiviija:

Aija Kosk, Eeva Kirsipuu-Vadi

Keel:

Eesti keel
Inglise keel

Pikk kirjeldus:

Programmi ainekaart ja töölehed on leitavad siit.
 

Viimati uuendatud:

17.07.2020