placeholder

Programmi eesmärgiks on pöörata tähelepanu kaupadele ja teenustele, mis ökosüsteemid inimesele pakuvad. Et märgata ja väärtustada ka neid kaupu ja teenuseid, mida muidu väärtustada ei osata. Tegemist on laiapõhjalise väärtuskasvatusega, mille abil näidatakse, et looduskaitse ei ole asi iseeneses, vaid looduse hoidmisel on oluline roll inimeste elukvaliteedi säilitamises. Loodusressursside mõistlik kasutus ja säästlik eluviis aitavad säilitada ressursse nii praegustele kui järeltulevatele inimpõlvedele. Märksõnad - ökosüsteem, ökosüsteemiteenused: varustusteenused (nt. puit, liiv, vesi, energia, marjad jne), kultuuriteenused (õppe-, teadus- ja loometegevused),  säilitus- ja tugiteenused (elupaigad, tolmendamine, bioloogiline mitmekesisus, vee isepuhastumisvõime jm), inimeste heaolu.

Отношение к учебной программе:

kultuuri- ja väärtuspädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
suhtluspädevus

Руководство для учителя:

Vajalikud vahendid võtame ise kaasa. Õpilased saavad õppeprogrammis nutitelefone kasutada. Õpilased võiks olla vastavalt ilmale riides ja jalas metsarajal käimiseks sobilikud jalanõud. Kaasa toit. Grillimisvõimalus Kiidjärvel 4 km kaugusel.

Целевая группа:

4-6 klass II kooliaste
7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium

Продолжительность:

3 tundi

Время проведения:

Kevad
Suvi
Sügis

Место проведения:

Taevaskoda, Ahja jõe ääres (võimalik muuta asukohta)

Исполнитель программы:

Aija Kosk, Eeva Kirsipuu-Vadi

Язык:

Eesti keel
Inglise keel

Длинное описание:

Programmi ainekaart ja töölehed on leitavad siit.
 

Последнее обновление:

09.03.2021