placeholder

Programmi eesmärgiks on pöörata tähelepanu kaupadele ja teenustele, mis ökosüsteemid inimesele pakuvad. Et märgata ja väärtustada ka neid kaupu ja teenuseid, mida muidu väärtustada ei osata. Tegemist on laiapõhjalise väärtuskasvatusega, mille abil näidatakse, et looduskaitse ei ole asi iseeneses, vaid looduse hoidmisel on oluline roll inimeste elukvaliteedi säilitamises. Loodusressursside mõistlik kasutus ja säästlik eluviis aitavad säilitada ressursse nii praegustele kui järeltulevatele inimpõlvedele. Märksõnad - ökosüsteem, ökosüsteemiteenused: varustusteenused (nt. puit, liiv, vesi, energia, marjad jne), kultuuriteenused (õppe-, teadus- ja loometegevused),  säilitus- ja tugiteenused (elupaigad, tolmendamine, bioloogiline mitmekesisus, vee isepuhastumisvõime jm), inimeste heaolu.

Relation to curriculum:

kultuuri- ja väärtuspädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
suhtluspädevus

Guidance for teacher:

Vajalikud vahendid võtame ise kaasa. Õpilased saavad õppeprogrammis nutitelefone kasutada. Õpilased võiks olla vastavalt ilmale riides ja jalas metsarajal käimiseks sobilikud jalanõud. Kaasa toit. Grillimisvõimalus Kiidjärvel 4 km kaugusel.

Target group:

4-6 klass II kooliaste
7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium

Duration:

3 tundi

Occurence time:

Kevad
Suvi
Sügis

Place of performance:

Taevaskoda, Ahja jõe ääres (võimalik muuta asukohta)

Program performer:

Aija Kosk, Eeva Kirsipuu-Vadi

Language:

Eesti keel
Inglise keel

Last saved:

09.03.2021

Long description:

Programmi ainekaart ja töölehed on leitavad siit.