Metsloom
Pernova Hariduskeskus

Metsloomade ja nende toitumisviisidega tutvumine: metsloomade hääled, erinevused ja sarnasused. Õpilased jagataks kahte gruppi ja läbitakse õpperada, vaadatakse filme metsloomadest ja läbitakse õppemäng.

Õpipädevused:

matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus
suhtluspädevus

Õpitulemused:

Teab erinevaid Eesti metsloomi ja nende eluviisist tulenevaid erinevusi. Tunneb huvi looduse vastu ja huvitub looduse uurimisest. Mõistab inimtegevuse ja looduskeskkonna seoseid. Väljendab hoolivust kõigi elusolendite vastu ja väärtustab elurikkust.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

Seos õppekava üldosaga: aitab omandada õpi- ja suhtluspädevust, koostöö- ja analüüsioskusi.

Seos ainekavaga: loodusõpetuse ainekava: Loomade mitmekesisus. Liik ja kooslus. Kooselu, taimtoiduline, loomtoiduline, segatoiduline, toiduahel. Metsloom. Loomade tegutsemine eri aastaaegadel. Kodukoha elurikkus ja maastikuline mitmekesisus.

Loodusõpetus, keel ja kirjandus.

Meetodid:

Vaatlus, uurimine, kuulamine, arutelu, pildimaterjali põhjal õppemängud.

Vahendid: loodusmaja topised, sarvede kogu, helidekoobas, kõlarid, filmikoobas, filmid, metsloomade pildid ja süstemaatika sildid. 

Juhis õpetajale:

Õpetaja tutvub programmi sisu ja eesmärkidega; 10 lapse kohta kaasas üks täiskasvanu; kaasas olevad täiskasvanud innustavad lapsi programmist aktiivselt osa võtma ja jälgivad, et lapsed käituvad headele tavadele vastavalt; vajadusel täidavad kohapeal programmi raames kokkulepitud ülesandeid.

NB! Kaasa vahetusjalanõud.

Sihtgrupp:

1-3 klass I kooliaste

Kestus:

2 x 45 minutit

Grupi suurus:

26

Toimumise aeg:

Kevad
Sügis
Talv

Hind:

140€

Lisainfo:

Grupi suurus 12- 24 õpilast (mõned programmid kuni 26-le õpilasele). 

Maksumus: kuni 12-le  2x45 min 70€ ja  3x45 min 140€, kuni 24-le  2x45 min 140€ ja  3x45 min 210€.

Vajadusel erikokkulepped, toitlustus ja hinnapakkumised.

Ratastooliga ligipääs hoovialal ja majas.

Läbiviimise koht:

Pernova Loodusmaja, A. H. Tammsaare pst 57, Pärnu

Läbiviimise asukoht:

58.375888350115, 24.529724121094

Maakond:

Pärnumaa

Otsekontakt:

admin@pernova.ee
info@pernova.ee
443 5875 / 5345 5319

Programmi läbiviija:

Mari Sisask ja/või Kadri Kilusk ja/või Karin Klaus

Keel:

Eesti keel

Pikk kirjeldus:

Programmi käik

  1. Sissejuhatus teemasse: kes on metsloom, millised on nende toitumistüübid ja sellest tulenevalt erinevad eluviisid.
  2. Grupi kaheks jagamine: esimene grupp läheb helidekoopasse metslooma hääli õppima ja metslooma toitumis- ning magamisharjumustega tutvuma. Võrreldakse loomade suurusi. Tutvutatakse Eesti hirvlaste sarvedega. Teine grupp läheb Loodusmajas ringkäigule. Iga laps saab endale metslooma pildi, kelle ta leiab Loodusmajast üles. Peatutakse iga leitud looma juures ja tehakse  juttu - kus elab, mida sööb, kas magab talveund, teeb taliuinaku või mitte, millisel ajal ööpäevast tegutseb jne - looma eluviisist, ringkäik lõpeb metsloomade jagamisega loomariigi rühmadesse. Seejärel grupid vahetuvad.
  3. Kokkuvõte: kõik koos vaatavad metsloomade filme filmikoopas.

 

Viimati uuendatud:

21.08.2020