looduskaitse rändnäitus

Üldhariduskoolid saavad laenutada Keskkonnaametilt looduskaitseteemalist rändnäitust „Hoia, mida armastad!“. Lisaks eestikeelsele näitusele on võimalik laenutada ka venekeelset versiooni. 

Rändnäitus „Hoia, mida armastad!” on pühendatud Eesti looduskaitse juubelile. Näitus valmis 2010. aastal, mil täitus 100 aastat Eesti looduskaitsest. Eesti klassikalise looduskaitse alguseks loetakse 14. augustit 1910. a., mil Artur Toomi eesvõttel loodi Vaika linnukaitseala.

Näituse eesmärgiks on pöörata tähelepanu meie looduse mitmekesisusele ja kaitsele ning selle sihtgrupiks on üldhariduskoolide õpilased. Lihtsalt kokkupakitav ja transporditav näitus koosneb Eesti looduskaitset tutvustavatest vibustendidest (10 stendi, alateemadeks: milleks loodust kaitsta, mida ja keda ja kuidas looduses kaitsta, kuidas looduses käituda jne) ja mängulistest eksponaatidest (6 komplekti), mille abil saab näiteks otsida loomakodusid, aidata loomi neid varitsevatest ohtudest mööda, võrrelda meie kodude mõju keskkonnale, mängida looduskaitseteemalist põrandamängu. Näituse jaoks on vaja põrandaalust pinda vähemalt 60 m2.

Näituse vibustendide koostajad on Arne Ader, Urmas Tartes, mängulised eksponaadid valmisid kolme autori – Annelie Ehlvest, Epp Margna, Toomas Kalve – koostöös. Näituse valmimisele aitasid kaasa Ann Marvet, Tarmo Evestus, Margit Turb, Marika Arro, Herdis Fridolin, Maris Kivistik, Lauri Klein, Reet Kristian, Lilika Käis, Priit Pajusalu, Reigo Roasto, Jaanus Tanilsoo, Uudo Timm.

2012. aasta lõpus valmis näitusest eestikeelne ja venekeelne koopia, ja seda keskkonnaprogrammi projekti nr 48, “Looduskaitseteemalise rändnäituse duplikaatide valmistamine” raames. Joonistused Anneli Kaasik, graafika Monika Vilu, tõlked Luisa Tõlkebüroo, projektijuht Heiki Pihlo osaühingust Valge Kass.

MATERJALID

Eesti keeles

Lisainfo õpetajale: vibustendidosavusmängpõrandamängu juhend; mängu “Tunne Eesti kaitsealasid” alade tutvustused

Näituse külastamisel on võimalik jagada külastajad kuni kuueks väiksemaks rühmaks. Näituse teejuhi (6 varianti) abil on rühmade kaupa näitus paremini kasutatav.
Näituse teejuht: variant 1,  variant 2,   variant 3,  variant 4variant 5variant 6

Töölehed: Eesti kaitsealad –  III kooliaste /gümnaasium, vastustegaII kooliaste, vastustega

Vene keeles

Lisainfo õpetajale: vibustendid,  osavusmängu juhend;  põrandamängu juhend;  mängu “ЗНАЙ ЗАПОВЕДНИКИ ЭСТОНИИ” alade tutvustused.

 

Доп. информация:

LAENUTAMISE TINGIMUSED

  • Näituse laenutamine on tasuta.
  • Keskkonnaamet sõlmib laenutajaga tasuta varakasutuse lepingu.
  • Näituse laenutaja peab tagama näituse säilimise ja järelvalve näituse kasutamise ajal.
  • Laenutaja korraldab ja tasub näituse edasi-tagasi transpordi eest.
  • Laenutajal on õigus näituse töölehti õppe-eesmärgil paljundada.
  • Laenutaja peab tagama külastajatele tasuta pääsu näitusele.
  • Laenutaja peab koheselt teavitama Keskkonnaametit esilekerkinud probleemidest (eksponaatide kahjustused vms). Rikutud või lõhutud näituse osade eest tuleb laenutajal tasuda Keskkonnaametile selle taastamishind.
  • Näituse tagastamisel peab see olema samas seisukorras ja pakitud sama moodi kui kättesaamisel.
  • Peale näituse laenutamist esitab kool Keskkonnaametile tagasiside õppevahendi kohta (näituse külastajate arv, kuidas võeti näitus vastu külastajate poolt, ettepanekud näituse täiendamiseks). Tagasiside täidetakse elektroonselt, selleks kulub mõni minut. Näituse tagasisidelehte saab täita siin.

NÄITUSTE LIIKUMISE GRAAFIK

Esimese eestikeelse näituse liikumise graafik

 Näituse kättesaamise aadress            Kontaktisik             Ajavahemik
Harjumaa Viljandi mnt 16, Tallinn          Reet Kristian             01.01.2020 – 31.12.2020
Lääne-Virumaa Kunderi 18, Rakvere    Enri Uusna                01.01.2021 – 31.03.2020

Teise eestikeelse näituse liikumise graafik

Näituse kättesaamise aadress            Kontaktisik                 Ajavahemik
Jõgevamaa Aia tn 2, Jõgeva                   Elo Raspel               01.01.2020 – 31.03.2020
Tartumaa Aleksandri 14, Tartu                 Piret Valge              01.09.2020 – 31.12.2020

Venekeelse näituse kättesaamise aadress:  Iisaku kontor, Aia 10, Iisaku, Ida-Virumaa.

Näituse koostamist ja selle koopiate valmistamist toetas SA Keskkonnainvesteeringute Keskus

Язык:

Эстонский язык
русский язык

Целевая группа:

4-6 классы II школьная ступень
7-9 классы III школьная ступень
Гимназия

Прямой контакт:

Автор материала:

Keskkonnaamet

Формат:

выставка

Центр:

Лицензия:

lihtlitsents

Последнее обновление:

05.11.2020