Valgamaa õuesõppeprogrammide kogumik

See on kogumik Valgamaa alushariduse, klassi- ja loodusainete õpetajate töödest, mis valmisid projekti „Õuesõppepäevad Valgamaa loodusainete õpetajatele“ raames. Projekti käigus toimunud koolitustel omandasid õpetajad teadmisi Eestimaa loodusest ja metoodikaid õuesõppetundide läbiviimiseks ning jagasid omavahel häid kogemusi tundide rikastamiseks. Õppematerjal on mõeldud kasutamiseks lastele ja õpilastele keskkonnahariduslikus õppes ning loodame, et see aitab muuta looduse vahendamist mitmekesisemaks.

Доп. информация:

Kogumiku valmimist ja koolituste läbiviimist toetas SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.

2012

Целевая группа:

Lasteaed
1-3 klass I kooliaste
4-6 klass II kooliaste
7-9 kl III kooliaste

Автор материала:

Valgamaa õpetajad 2012

Формат:

Kogumik

Лицензия:

lihtlitsents

Последнее обновление:

11.08.2020