Valgamaa õuesõppeprogrammide kogumik

See on kogumik Valgamaa alushariduse, klassi- ja loodusainete õpetajate töödest, mis valmisid projekti „Õuesõppepäevad Valgamaa loodusainete õpetajatele“ raames. Projekti käigus toimunud koolitustel omandasid õpetajad teadmisi Eestimaa loodusest ja metoodikaid õuesõppetundide läbiviimiseks ning jagasid omavahel häid kogemusi tundide rikastamiseks. Õppematerjal on mõeldud kasutamiseks lastele ja õpilastele keskkonnahariduslikus õppes ning loodame, et see aitab muuta looduse vahendamist mitmekesisemaks.

Lisainfo:

Kogumiku valmimist ja koolituste läbiviimist toetas SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.

2012

Sihtgrupp:

Lasteaed
1-3 klass I kooliaste
4-6 klass II kooliaste
7-9 kl III kooliaste

Otsekontakt:

Materjali autor:

Valgamaa õpetajad 2012

Formaat:

Kogumik

Seotud failid:

Author:
Valgamaa õpetajad
Ouesoppeprogrammid_.pdf(778.14 KB)

Litsents:

lihtlitsents

Viimati uuendatud:

11.08.2020