Valgamaa õuesõppeprogrammide kogumik

See on kogumik Valgamaa alushariduse, klassi- ja loodusainete õpetajate töödest, mis valmisid projekti „Õuesõppepäevad Valgamaa loodusainete õpetajatele“ raames. Projekti käigus toimunud koolitustel omandasid õpetajad teadmisi Eestimaa loodusest ja metoodikaid õuesõppetundide läbiviimiseks ning jagasid omavahel häid kogemusi tundide rikastamiseks. Õppematerjal on mõeldud kasutamiseks lastele ja õpilastele keskkonnahariduslikus õppes ning loodame, et see aitab muuta looduse vahendamist mitmekesisemaks.

Additional info:

Kogumiku valmimist ja koolituste läbiviimist toetas SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.

2012

Target group:

Lasteaed
1-3 klass I kooliaste
4-6 klass II kooliaste
7-9 kl III kooliaste

Material author:

Valgamaa õpetajad 2012

Format:

Kogumik

License:

lihtlitsents

Last saved:

11.08.2020