Talveaaed Pernova loodusmajas
Pernova Hariduskeskus

Praktikum, mille käigus:

  • uuritakse taimeraku ehitust ja funktsioneerimist;
  • valmistatakse preparaate, uuritakse mikroskoobiga;
  • määratakse taimelehtedes klorofülli, transpiratsioon ja leitakse õhulõhed;
  • vesteldakse ja arutletakse teemal taimede roll ja tähtsus keskkonnas. 

Отношение к учебной программе:

kultuuri- ja väärtuspädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus
suhtluspädevus

Результат учебы:

teab taimeraku tähtsamaid organelle ja nimetab nende ülesandeid;
valmistab iseseisvalt preparaati ja vaatleb mikroskoobiga, tuvastades rakuorganelle;
teab ja nimetab taimeorganeid, kirjeldab nende funktsioone ning mõistab tähtsamaid taimes toimuvaid protsesse.

Междисциплинарная интеграция:

Seos õppekava üldosaga: aitab õpilasel omandada õpi- ja suhtluspädevust, analüüsi- ja infotöötlemisoskust.

Ainetevaheline lõiming: bioloogia ainekava - taimede tunnused ja eluprotsessid - taimede ehituse ja talitluse uurimine; õis-, paljasseemne-, sõnajalg- ja sammaltaimede ning vetikate välisehituse põhijooned. Taimerakule iseloomulike plastiidide, vakuoolide ja rakukesta seos taimede elutegevusega.

Sotsiaalained - loodusainete õppimine aitab mõista inimese ja ühiskonna toimimist, kujundab oskust näha ühiskonna arengu seoseid keskkonnaga, teha teadlikke valikuid.

Programm lähtub teaduslikust maailmavaatest. Programmides käsitletakse vastavalt teemale ja tegevustele seostatult loodus-, sotsiaalset ja majanduslikku keskkonda. 

Методы:

Praktikum, vaatlus, analüüs ja vestlus/arutelu.

Vahendid: mikroskoop, prepareerimisvahendid, biokambrid, tsentrifuug, spektofotomeeter või filterpaber, Vernier andmekogujad ja sensorid. Otsingusõnad: taimerakk, loomne rakk, preparaat, mikroskoop, organell.
 

Руководство для учителя:

Kaasasoleva õpetaja/ saatja roll on innustada õpilasi aktiivselt tegevustes osalema, näidata üles positiivset huvi läbiviidava suhtes ja vajadusel täita muid kokkulepitud ülesandeid.

NB! Kaasa vahetusjalanõud.

Целевая группа:

Gümnaasium

Продолжительность:

2 x 45 minutit

Размер группы:

24

Время проведения:

Kevad
Sügis
Talv

Цена:

140€

Доп. информация:

Grupi suurus 12- 26 õpilast.

Maksumus: kuni 12-le  2x45 min 70€ kuni 26-le  2x45 min 140€.

Vajadusel erikokkulepped, toitlustus ja hinnapakkumised.

Ratastooliga ligipääs hoovialal ja majas.

Keskusel tasuta parkla (ka bussidele).

Место проведения:

klassiruum

Место исполнения:

58.375443925788, 24.5311939

Исполнитель программы:

Kadri Kilusk (Bioloogia MSc) ja/või Mari Sisask (Bioloogia MSc) ja/või Karin Klaus (Bioloogia MSc), vt lisa Pernova Hariduskeskuse lehelt

Язык:

Eesti keel

Длинное описание:

Sissejuhatus(15 min): 

  • tuletatakse meelde ja arutletakse teemal - taime ehitus, taimeosade ülesanded, taimeraku organellid ja nende ülesanded. Kasutades näidisvahendeid.

Teemaarendus (50 min):

  • preparaadi valmistamine ja vaatlemine mikroskoobiga - preparaatide valmistamine (rakuorganellide tuvastamine);
  • taimelehtedes klorofülli määramine;
  • transpiratsioon ja õhulõhede leidmine.

Kokkuvõte (15 min):

  • arutelu ja vestlus, mida teada sain;
  • taimede roll ja tähtsus keskkonnas.

 

Последнее обновление:

01.03.2021