Talveaaed Pernova loodusmajas
Pernova Hariduskeskus

Praktikum, mille käigus:

  • uuritakse taimeraku ehitust ja funktsioneerimist;
  • valmistatakse preparaate, uuritakse mikroskoobiga;
  • määratakse taimelehtedes klorofülli, transpiratsioon ja leitakse õhulõhed;
  • vesteldakse ja arutletakse teemal taimede roll ja tähtsus keskkonnas. 

Õpipädevused:

kultuuri- ja väärtuspädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus
suhtluspädevus

Õpitulemused:

teab taimeraku tähtsamaid organelle ja nimetab nende ülesandeid;
valmistab iseseisvalt preparaati ja vaatleb mikroskoobiga, tuvastades rakuorganelle;
teab ja nimetab taimeorganeid, kirjeldab nende funktsioone ning mõistab tähtsamaid taimes toimuvaid protsesse.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

Seos õppekava üldosaga: aitab õpilasel omandada õpi- ja suhtluspädevust, analüüsi- ja infotöötlemisoskust.

Ainetevaheline lõiming: bioloogia ainekava - taimede tunnused ja eluprotsessid - taimede ehituse ja talitluse uurimine; õis-, paljasseemne-, sõnajalg- ja sammaltaimede ning vetikate välisehituse põhijooned. Taimerakule iseloomulike plastiidide, vakuoolide ja rakukesta seos taimede elutegevusega.

Sotsiaalained - loodusainete õppimine aitab mõista inimese ja ühiskonna toimimist, kujundab oskust näha ühiskonna arengu seoseid keskkonnaga, teha teadlikke valikuid.

Programm lähtub teaduslikust maailmavaatest. Programmides käsitletakse vastavalt teemale ja tegevustele seostatult loodus-, sotsiaalset ja majanduslikku keskkonda. 

Meetodid:

Praktikum, vaatlus, analüüs ja vestlus/arutelu.

Vahendid: mikroskoop, prepareerimisvahendid, biokambrid, tsentrifuug, spektofotomeeter või filterpaber, Vernier andmekogujad ja sensorid. Otsingusõnad: taimerakk, loomne rakk, preparaat, mikroskoop, organell.
 

Juhis õpetajale:

Kaasasoleva õpetaja/ saatja roll on innustada õpilasi aktiivselt tegevustes osalema, näidata üles positiivset huvi läbiviidava suhtes ja vajadusel täita muid kokkulepitud ülesandeid.

NB! Kaasa vahetusjalanõud.

Sihtgrupp:

Gümnaasium

Kestus:

2 x 45 minutit

Grupi suurus:

24

Toimumise aeg:

Kevad
Sügis
Talv

Hind:

140€

Lisainfo:

Grupi suurus 12- 26 õpilast.

Maksumus: kuni 12-le  2x45 min 70€ kuni 26-le  2x45 min 140€.

Vajadusel erikokkulepped, toitlustus ja hinnapakkumised.

Ratastooliga ligipääs hoovialal ja majas.

Keskusel tasuta parkla (ka bussidele).

Läbiviimise koht:

klassiruum

Läbiviimise asukoht:

58.375443925788, 24.5311939

Maakond:

Pärnumaa

Otsekontakt:

admin@pernova.ee
info@pernova.ee
443 5875 / 5345 5319

Programmi läbiviija:

Kadri Kilusk (Bioloogia MSc) ja/või Mari Sisask (Bioloogia MSc) ja/või Karin Klaus (Bioloogia MSc), vt lisa Pernova Hariduskeskuse lehelt

Keel:

Eesti keel

Pikk kirjeldus:

Sissejuhatus(15 min): 

  • tuletatakse meelde ja arutletakse teemal - taime ehitus, taimeosade ülesanded, taimeraku organellid ja nende ülesanded. Kasutades näidisvahendeid.

Teemaarendus (50 min):

  • preparaadi valmistamine ja vaatlemine mikroskoobiga - preparaatide valmistamine (rakuorganellide tuvastamine);
  • taimelehtedes klorofülli määramine;
  • transpiratsioon ja õhulõhede leidmine.

Kokkuvõte (15 min):

  • arutelu ja vestlus, mida teada sain;
  • taimede roll ja tähtsus keskkonnas.

 

Viimati uuendatud:

01.03.2021