Talveaaed Pernova loodusmajas
Pernova Hariduskeskus

Praktikum, mille käigus uuritakse taimeraku ehitust ja funktsioneerimist. Valmistatakse preparaate, uuritakse mikroskoobiga; määratakse taimelehtedes klorofülli, transpiratsioon ja leitakse õhulõhed.. Vesteldakse ja arutletakse teemal taimede roll ja tähtsus keskkonnas. 

Õpipädevused:

kultuuri- ja väärtuspädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus
suhtluspädevus

Õpitulemused:

Teab taimeraku tähtsamaid organelle ja nimetab nende ülesandeid; valmistab iseseisvalt preparaati ja vaatleb mikroskoobiga, tuvastades rakuorganelle; teab ja nimetab taimeorganeid, kirjeldab nende funktsioone ning mõistab tähtsamaid taimes toimuvaid protsesse.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

Seos õppekava üldosaga: aitab õpilasel omandada õpi- ja suhtluspädevust, analüüsi- ja infotöötlemisoskust.

Seos ainekavaga: bioloogia ainekava - taimede tunnused ja eluprotsessid - taimede ehituse ja talitluse uurimine; õis-, paljasseemne-, sõnajalg- ja sammaltaimede ning vetikate välisehituse põhijooned. Taimerakule iseloomulike plastiidide, vakuoolide ja rakukesta seos taimede elutegevusega.

Meetodid:

Praktikum, vaatlus, analüüs ja vestlus/arutelu.

Vahendid: mikroskoop, prepareerimisvahendid, biokambrid, tsentrifuug, spektofotomeeter või filterpaber, Vernier andmekogujad ja sensorid. Otsingusõnad: taimerakk, loomne rakk, preparaat, mikroskoop, organell.
 

Juhis õpetajale:

Kaasasoleva õpetaja/ saatja roll on innustada õpilasi aktiivselt tegevustes osalema, näidata üles positiivset huvi läbiviidava suhtes ja vajadusel täita muid kokkulepitud ülesandeid.

NB! Kaasa vahetusjalanõud.

Sihtgrupp:

Gümnaasium

Kestus:

2 x 45 minutit

Grupi suurus:

26

Toimumise aeg:

Kevad
Sügis
Talv

Hind:

140€

Lisainfo:

Grupi suurus 12- 26 õpilast.

Maksumus: kuni 12-le  2x45 min 70€ kuni 26-le  2x45 min 140€.

Vajadusel erikokkulepped, toitlustus ja hinnapakkumised.

Ratastooliga ligipääs hoovialal ja majas.

Keskusel tasuta parkla (ka bussidele).

Läbiviimise koht:

planetaarium, klassiruum

Läbiviimise asukoht:

58.382987, 24.5152494

Maakond:

Pärnumaa

Otsekontakt:

admin@pernova.ee
info@pernova.ee
443 5875 / 5345 5319

Programmi läbiviija:

Kadri Kilusk ja/või Mari Sisask ja/või Karin Klaus

Keel:

Eesti keel

Pikk kirjeldus:

Programmi käik

  • Sissejuhatus(15 min): tuletatakse meelde ja arutletakse teemal - taime ehitus, taimeosade ülesanded, taimeraku organellid ja nende ülesanded.
  • Teema arendus (50 min): preparaadi valmistamine ja vaatlemine mikroskoobiga - preparaatide valmistamine (rakuorganellide tuvastamine); taimelehtedes klorofülli määramine; transpiratsioon ja õhulõhede leidmine.
  • Kokkuvõte (15 min): arutelu ja vestlus, mida teada sain– taimede roll ja tähtsus keskkonnas.

 

Viimati uuendatud:

22.12.2020