aidu
AMK

Programm annab ülevaate, kas ja kuidas maavarade (põlevkivi+turvas) kaevandamine mõjutab vee kvaliteeti. Millised on muutused vees. Samuti uuritakse kaevandamise järgset vee kvaliteedi taastumist. Mõtiskletakse puhta vee olulisuse üle.

Отношение к учебной программе:

matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus

Результат учебы:

 Oskab teostada veenäitude kogumisi
 Oskab kasutada erinevaid tehnoloogilisi vahendeid
 Planeerib, teeb ja analüüsib loodusteaduslikke uuringuid
 Suhtub vastutustundlikult oma tarbimisharjumuste kujundamisel

Междисциплинарная интеграция:

PK Loodusõpetus: Inimene uurib loodust. Mõõtmine loodusteadustes, mõõteriistad, mõõteühikud, mõõtmistulemuste usaldusväärsus.

Gümn geograafia: Loodusvarade majandamine ja keskkonnaprobleemid.

Gümn ökoloogia: Teadvustab looduse, tehnoloogia ja ühiskonna vastastikuseid seoseid

Läbiv teema: Keskkond ja jätkusuutlik areng

Методы:

paikvaatlused, mõõtmised sensoritega, võrdlused, analüüs.

Руководство для учителя:

Õpikeskkonna eripära: karjääri künklik maastik ja allmaakaevanduse käigud. Vihmase ilmaga võib ette tulla lühemaid poriseid lõike.

Riietus mugav ja sobilik looduses liikumiseks. Arvestada tuleb Eesti muutlike ilmaoludega. Kaasa vihmakeep.

Programm ei sobi liikumispuudega õpilastele.

Целевая группа:

7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium
Täiskasvanud

Продолжительность:

2,5 tundi

Размер группы:

20

Время проведения:

Kevad
Suvi
Sügis

Цена:

250€

Доп. информация:

Kestus: 2,5-3 h

Rühma suurus: kuni 20 õpilast + 2 õpetaja               Hind: 250.00 eurot/ 1 rühm

Rühma suurus: kuni 32 õpilast + 2 õpetaja               Hind: 300.00 eurot/ 1 rühm

Korraga on võimalik vastu võtta maksimaalselt 2 rühma.

Место проведения:

Eesti Kaevandusmuuseum, Aidu karjäär ja Hiiesooo turbavälja serv

Исполнитель программы:

Ingrid Kuligina

Язык:

Eesti keel
Vene keel

Последнее обновление:

22.12.2020