aidu
AMK

Programm annab ülevaate, kas ja kuidas maavarade (põlevkivi+turvas) kaevandamine mõjutab vee kvaliteeti. Millised on muutused vees. Samuti uuritakse kaevandamise järgset vee kvaliteedi taastumist. Mõtiskletakse puhta vee olulisuse üle.

Relation to curriculum:

matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus

Study result:

 Oskab teostada veenäitude kogumisi
 Oskab kasutada erinevaid tehnoloogilisi vahendeid
 Planeerib, teeb ja analüüsib loodusteaduslikke uuringuid
 Suhtub vastutustundlikult oma tarbimisharjumuste kujundamisel

Interdisciplinary integration:

PK Loodusõpetus: Inimene uurib loodust. Mõõtmine loodusteadustes, mõõteriistad, mõõteühikud, mõõtmistulemuste usaldusväärsus.

Gümn geograafia: Loodusvarade majandamine ja keskkonnaprobleemid.

Gümn ökoloogia: Teadvustab looduse, tehnoloogia ja ühiskonna vastastikuseid seoseid

Läbiv teema: Keskkond ja jätkusuutlik areng

Methods:

paikvaatlused, mõõtmised sensoritega, võrdlused, analüüs.

Guidance for teacher:

Õpikeskkonna eripära: karjääri künklik maastik ja allmaakaevanduse käigud. Vihmase ilmaga võib ette tulla lühemaid poriseid lõike.

Riietus mugav ja sobilik looduses liikumiseks. Arvestada tuleb Eesti muutlike ilmaoludega. Kaasa vihmakeep.

Programm ei sobi liikumispuudega õpilastele.

Target group:

7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium
Täiskasvanud

Duration:

2,5 tundi

Group size:

20

Occurence time:

Kevad
Suvi
Sügis

Price:

250€

Additional info:

Kestus: 2,5-3 h

Rühma suurus: kuni 20 õpilast + 2 õpetaja               Hind: 250.00 eurot/ 1 rühm

Rühma suurus: kuni 32 õpilast + 2 õpetaja               Hind: 300.00 eurot/ 1 rühm

Korraga on võimalik vastu võtta maksimaalselt 2 rühma.

Place of performance:

Eesti Kaevandusmuuseum, Aidu karjäär ja Hiiesooo turbavälja serv

Program performer:

Ingrid Kuligina

Language:

Eesti keel
Vene keel

Last saved:

22.12.2020