aidu
AMK

Programm annab ülevaate, kas ja kuidas maavarade (põlevkivi+turvas) kaevandamine mõjutab vee kvaliteeti. Millised on muutused vees. Samuti uuritakse kaevandamise järgset vee kvaliteedi taastumist. Mõtiskletakse puhta vee olulisuse üle.

Õpipädevused:

matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus

Õpitulemused:

 Oskab teostada veenäitude kogumisi
 Oskab kasutada erinevaid tehnoloogilisi vahendeid
 Planeerib, teeb ja analüüsib loodusteaduslikke uuringuid
 Suhtub vastutustundlikult oma tarbimisharjumuste kujundamisel

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

PK Loodusõpetus: Inimene uurib loodust. Mõõtmine loodusteadustes, mõõteriistad, mõõteühikud, mõõtmistulemuste usaldusväärsus.

Gümn geograafia: Loodusvarade majandamine ja keskkonnaprobleemid.

Gümn ökoloogia: Teadvustab looduse, tehnoloogia ja ühiskonna vastastikuseid seoseid

Läbiv teema: Keskkond ja jätkusuutlik areng

Meetodid:

paikvaatlused, mõõtmised sensoritega, võrdlused, analüüs.

Juhis õpetajale:

Õpikeskkonna eripära: karjääri künklik maastik ja allmaakaevanduse käigud. Vihmase ilmaga võib ette tulla lühemaid poriseid lõike.

Riietus mugav ja sobilik looduses liikumiseks. Arvestada tuleb Eesti muutlike ilmaoludega. Kaasa vihmakeep.

Programm ei sobi liikumispuudega õpilastele.

Sihtgrupp:

7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium
Täiskasvanud

Kestus:

2,5 tundi

Grupi suurus:

20

Toimumise aeg:

Kevad
Suvi
Sügis

Hind:

300€

Lisainfo:

Kestus: 2,5-3 h

Rühma suurus: kuni 20 õpilast + 2 õpetaja               Hind: 300.- eur/ 1 rühm

Rühma suurus: kuni 32 õpilast + 2 õpetaja               Hind: 375.00 eur/ 1 rühm

Korraga on võimalik vastu võtta maksimaalselt 2 rühma.

Läbiviimise koht:

Eesti Kaevandusmuuseum, Aidu karjäär ja Hiiesooo turbavälja serv

Maakond:

Ida-Virumaa

Otsekontakt:

Programmi läbiviija:

Ingrid Kuligina

Keel:

Eesti keel
Vene keel

Seotud failid:

Kaevandatud_alade_veed_programmi_kirjeldus
Author:
Ingrid Kuligina
Kaevandatud_alade_veed_programmi_kirjeldus.pdf(135.52 KB)

Programmi tegevus ja täpsem kirjeldus.

Viimati uuendatud:

28.03.2022