Retk lemming Lempsiga
Jääaja Keskus

Programmis osalejad saavad erinevaid meeli (katsumine, kuulamine, vaatamine) kasutades teadmisi looduses toimuvatest protsessidest ning protsesside omavahelistest seostest. Õpilased saavad ülevaate vee vajalikkusest maa peal ning õpivad selgeks vee kolm olekut. Mängulisi elemente kasutades õpitakse tundma erinevate loomaliikide kohanemisnippe erinevates oludes. Uuritakse Eesti looduse arengut jääajajärgsel perioodil. Õpitakse Eestis elanud loomi ning nende elupaiku.

Отношение к учебной программе:

enesemääratluspädevus
ettevõtlikkuspädevus
õpipädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus
suhtluspädevus

Результат учебы:

1. Osalejad õpivad tundma vee kolme olekut,
2. Osalejad õpivad kasutama erinevaid meeli;
3. Osalejad õpivad tundma loomi ning nende elupaiku;
4. Osalejad kinnistavad seni õpitud teadmisi.

Междисциплинарная интеграция:

Koolieelne lasteasutus
17. Valdkond: Mina ja keskkond

Loodusõpetus I kooliaste
1. Inimese meeled ja avastamine
Meelte kasutamine mängulises ja uurimuslikus tegevuses. Asjad ja materjalid.

3. Organismid ja elupaigad
Taimede ja loomade eluavaldused: toitumine ja kasvamine.

Целевая группа:

Lasteaed
1-3 klass I kooliaste

Продолжительность:

1 tund

Размер группы:

20

Время проведения:

Aastaringselt

Цена:

135€

Место проведения:

Jääaja Keskus

Место исполнения:

58.525755, 26.676229

Исполнитель программы:

Jääaja Keskuse giid-juhendaja

Язык:

Eesti keel
Vene keel

Длинное описание:

Sissejuhatus – juhendaja tutvustab ennast ning lemming Lempsi. Tutvutakse Saadjärvega.

Jääruum – vee 3 olekut, eksperiment veega, jää teke;

Aatrium – jääaja loomad, liustiku teke ning liikumine, kompimismeele kasutamine;

II korrus – liustiku sulamine ning jäämägede teke, loomade käitumine ning elupaigad, kuulmismeele kasutamine;

III korrus – Maa jagamine kaheks pooluseks, polaaraladel elavad loomad, kuulmismeele kasutamine.

Kokkuvõte – korratakse üle olulisemad faktid, osalejate emotsioonid. Õppekäik lõpeb kinosaalis, kus uuritakse Maa ajalugu läbi veeosakese pilgu.

Последнее обновление:

30.06.2020