placeholder

Programmi käigus saadakse põhjalik ülevaade loodusressursside nagu liiva, turba, joogivee, tehnoloogilise vee ja põlevkivi kasutamise kohta ning selle mõjust Kurtna järvestikule (maastikukaitsealale). Vee-elustiku uurimine ja magevee vaatlus annab lastele vastuse – miks on vaja väärtustada bioloogilist mitmekesisust. Programm toob selgelt välja loodussäästliku eluviisi ja säästva majanduse arendamise olulisuse.

Отношение к учебной программе:

enesemääratluspädevus
kultuuri- ja väärtuspädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus

Результат учебы:

 Teab kuut loodusressursside kasutamise viisi
 Oskav teostada maastiku vaatlusi
 Oskab kasutada erinevaid tehnoloogilisi vahendeid
 Planeerib, teeb ja analüüsib loodusteaduslikke uuringuid
 Mõistab looduse, tehnoloogia ja ühiskonna vastastikuseid seoseid
 Suhtub vastutustundlikult oma tarbimisharjumuste kujundamisel

Междисциплинарная интеграция:

PK Loodusõpetus: Inimene uurib loodust. Mõõtmine loodusteadustes, mõõteriistad, mõõteühikud, mõõtmistulemuste usaldusväärsus.

PK Loodusõpetus: Elus- ja eluta looduse seosed. Inimtegevus, tehnoloogia ja looduslik tasakaal.

Gümn geograafia: Loodusvarade majandamine ja keskkonnaprobleemid.

Gümn ökoloogia: Teadvustab looduse, tehnoloogia ja ühiskonna vastastikuseid seoseid.

Gümn ökoloogia: Keskkonnakaitse. Loodusvarade majandamine ja keskkonnaprobleemid.

Läbiv teema: Keskkond ja jätkusuutlik areng.

Методы:

paikvaatlused, maastiku mõõtmised, vee andmete mõõtmised sensoritega, vee analüüs, võrdlused, arutelud

Руководство для учителя:

Õpikeskkonna eripära: mõhnadega maastik. Vihmase ilmaga võib ette tulla lühemaid poriseid lõike.

Riietus mugav ja sobilik looduses liikumiseks. Arvestada tuleb Eesti muutlike ilmaoludega. Kaasa vihmakeep.

Programm on kohandatav kerge liikumispuudega õpilastele.

Целевая группа:

7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium

Продолжительность:

5 tundi

Размер группы:

24

Время проведения:

Kevad
Suvi
Sügis

Цена:

360€

Доп. информация:

Rühma suurus: kuni 24 õpilast + 2 õpetajat.
Korraga saame vastu võtta maksimaalselt 2 rühma.

Место проведения:

Kurtna järvestik

Исполнитель программы:

Ingrid Kuligina

Язык:

Eesti keel
Vene keel

Последнее обновление:

28.08.2020