Esimene osa programmist toimub loomaaia tiigi ääres. Võetakse veeproove ja mõõdetakse Vernieri andmekogujate abil vee temperatuuri, toitainete ja hapniku sisaldust. Kogutakse veeselgrootuid ning vetikaid. Programmi teine osa toimub õppeklassis, kus uuritakse mikroskoopidega veeorganisme ning tehakse kokkuvõtteid veekogu seisundi kohta.

Õppeprogramm sobib 5. klassi õpilastele.

Отношение к учебной программе:

kultuuri- ja väärtuspädevus
õpipädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus

Результат учебы:

Õpilane eristab looduslikke veekogusid (järv, meri, jõgi) ja mõistab nende tähtsust looduses.
Õpilane saab mikroskoopimise ja vee analüüside läbiviimise kogemuse, kasutades erinevaid vahendeid.
Õpilane töötleb analüüside tulemusi ja teeb järeldused veekogu vee seisundi kohta.
Õpilane õpib tundma ja määrama mageveekogu selgrootuid loomi, kasutades määramistabeleid.
Õpilane väärtustab looduslikku mitmekesisust ning veetaimede ja -loomade tähtsust looduses.
Õpilane väärtustab uurimuslikku tegevust.

Междисциплинарная интеграция:

Loodusõpetus II kooliaste: Vesi kui elukeskkond.

Методы:

Õppetunnis kasutatakse avastusõppe meetodeid: praktiline töö õues, rühmatöö, vaatlus mikroskoopidega, arutelu, analüüs.

Руководство для учителя:

  • Õppeprorgammil osalemiseks on vaja registreerida aeg aadressil Leelo.kurbel@tallinnzoo.ee.
  • Enne loomaaeda tulekut palume õpilastele selgitada, et õppeprogramm on õppetund, millel on kindel teema ja eesmärgid ning kus on erinevaid tegevusi ja ülesandeid.
  • Programmile tulles palume tutvuda eelnevalt loomaaia külastuseeskirjadega https://tallinnzoo.ee/kulastajale/kulastamiseeskirjad/.
  • Programmi ajal peab õpetaja aitama distsipliini hoida.
  • Kui õppeprogrammil osalevad erivajadusega õpilased, palume sellest teada anda programmi broneerimisel.
  • Õpetajal/rühma saatjal on võimalus pärast loomaaia külastust anda tagasisidet e-kirja teel.

Целевая группа:

4-6 klass II kooliaste

Продолжительность:

1,5 tundi

Размер группы:

32

Время проведения:

Kevad
Sügis

Цена:

150€

Доп. информация:

Pileteid ei lisandu.

Место проведения:

Tallinna Loomaaed (Keskkonnahariduskeskuse klassiruum ja lähiümbrus)

Место исполнения:

59.412031, 24.6552026

Исполнитель программы:

Tallinna Loomaaia loodusharidusosakonna spetsialistid

Язык:

Eesti keel
Vene keel

Последнее обновление:

17.01.2023