Esimene osa programmist toimub loomaaia tiigi ääres. Võetakse veeproove ja mõõdetakse Vernieri andmekogujate abil vee temperatuuri, toitainete ja hapniku sisaldust. Kogutakse veeselgrootuid ning vetikaid. Programmi teine osa toimub õppeklassis, kus uuritakse mikroskoopidega veeorganisme ning tehakse kokkuvõtteid veekogu seisundi kohta.

Õppeprogramm sobib 5. klassi õpilastele.

Õpipädevused:

kultuuri- ja väärtuspädevus
õpipädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus

Õpitulemused:

Õpilane eristab looduslikke veekogusid (järv, meri, jõgi) ja mõistab nende tähtsust looduses.
Õpilane saab mikroskoopimise ja vee analüüside läbiviimise kogemuse, kasutades erinevaid vahendeid.
Õpilane töötleb analüüside tulemusi ja teeb järeldused veekogu vee seisundi kohta.
Õpilane õpib tundma ja määrama mageveekogu selgrootuid loomi, kasutades määramistabeleid.
Õpilane väärtustab looduslikku mitmekesisust ning veetaimede ja -loomade tähtsust looduses.
Õpilane väärtustab uurimuslikku tegevust.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

Loodusõpetus II kooliaste: Vesi kui elukeskkond.

Meetodid:

Õppetunnis kasutatakse avastusõppe meetodeid: praktiline töö õues, rühmatöö, vaatlus mikroskoopidega, arutelu, analüüs.

Juhis õpetajale:

  • Õppeprorgammil osalemiseks on vaja registreerida aeg aadressil Leelo.kurbel@tallinnzoo.ee.
  • Enne loomaaeda tulekut palume õpilastele selgitada, et õppeprogramm on õppetund, millel on kindel teema ja eesmärgid ning kus on erinevaid tegevusi ja ülesandeid.
  • Programmile tulles palume tutvuda eelnevalt loomaaia külastuseeskirjadega https://tallinnzoo.ee/kulastajale/kulastamiseeskirjad/.
  • Programmi ajal peab õpetaja aitama distsipliini hoida.
  • Kui õppeprogrammil osalevad erivajadusega õpilased, palume sellest teada anda programmi broneerimisel.
  • Õpetajal/rühma saatjal on võimalus pärast loomaaia külastust anda tagasisidet e-kirja teel.

Sihtgrupp:

4-6 klass II kooliaste

Kestus:

1,5 tundi

Grupi suurus:

32

Toimumise aeg:

Kevad
Sügis

Hind:

150€

Lisainfo:

Pileteid ei lisandu.

Läbiviimise koht:

Tallinna Loomaaed (Keskkonnahariduskeskuse klassiruum ja lähiümbrus)

Läbiviimise asukoht:

59.412031, 24.6552026

Programmi läbiviija:

Tallinna Loomaaia loodusharidusosakonna spetsialistid

Keel:

Eesti keel
Vene keel

Viimati uuendatud:

17.01.2023