placeholder

Eesti looduse üheks sümboliseerivaks maastikuks on kindlasti Põhja-Eesti klint.

Programmi raames teostatakse klindi vaatlusi vähemalt kahes erinevas kohas, kus on hästi jälgitavad klindi ehituslikud ja maastikulased iseärasused. Rannas otsitakse ja uuritakse erinevaid kivimeid ja kivistisi.

Отношение к учебной программе:

matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus

Результат учебы:

 Teab Põhja-Eesti klindi põhiehitust, jaotust, kuju ja vanust
 Tajub klindi erinevaid vorme
 Oskab looduses eristada peamisi settekivimeid, tardkivimeid ja moondekivimeid ning teab nende tekkelugu
 Oskab määrata enimlevivaid kivistisi
 Oskab teha vaatlusi ja mõõtmisi looduses

Междисциплинарная интеграция:

PK Loodusõpetus: Inimene uurib loodust.

PK Geograafia: Geoloogia – kivimid ja setted. Pinnamood ja pinnavormid.

Gümn Bioloogia: Ökoloogia. Keskkonnakaitse.

Gümn Geograafia: Litosfäär. Hüdrosfäär.

Методы:

paikvaatlused, mõõtmised, otsimised, määramised, võrdlused.

Руководство для учителя:

Õpikeskkonna eripära: pankrannik, üles-alla liikumist. Vahel, kui merevesi on kõrgel, on rannas liikumine raskendatud.

Riietus mugav ja sobilik looduses liikumiseks. Arvestada tuleb Eesti muutlike ilmaoludega. Kaasa vihmakeep.

Programm ei sobi liikumispuudega õpilastele.

Целевая группа:

1-3 klass I kooliaste
4-6 klass II kooliaste
7-9 kl III kooliaste

Ключевые слова:

Продолжительность:

2 tundi

Размер группы:

24

Время проведения:

Kevad
Suvi
Sügis

Цена:

160€

Доп. информация:

Rühma suurus: maksimaalselt kuni 24 õpilast + 2 õpetaja

Hind: 160.00 eurot/ 1 rühm

Korraga saame vastu võtta maksimaalselt 2 rühma.

Место проведения:

Valaste õppe- ja matkarada

Язык:

Eesti keel
Vene keel

Последнее обновление:

27.08.2020