placeholder

Eesti looduse üheks sümboliseerivaks maastikuks on kindlasti Põhja-Eesti klint.

Programmi raames teostatakse klindi vaatlusi vähemalt kahes erinevas kohas, kus on hästi jälgitavad klindi ehituslikud ja maastikulased iseärasused. Rannas otsitakse ja uuritakse erinevaid kivimeid ja kivistisi.

Õpipädevused:

matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus

Õpitulemused:

 Teab Põhja-Eesti klindi põhiehitust, jaotust, kuju ja vanust
 Tajub klindi erinevaid vorme
 Oskab looduses eristada peamisi settekivimeid, tardkivimeid ja moondekivimeid ning teab nende tekkelugu
 Oskab määrata enimlevivaid kivistisi
 Oskab teha vaatlusi ja mõõtmisi looduses

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

PK Loodusõpetus: Inimene uurib loodust.

PK Geograafia: Geoloogia – kivimid ja setted. Pinnamood ja pinnavormid.

Gümn Bioloogia: Ökoloogia. Keskkonnakaitse.

Gümn Geograafia: Litosfäär. Hüdrosfäär.

Meetodid:

paikvaatlused, mõõtmised, otsimised, määramised, võrdlused.

Juhis õpetajale:

Õpikeskkonna eripära: pankrannik, üles-alla liikumist. Vahel, kui merevesi on kõrgel, on rannas liikumine raskendatud.

Riietus mugav ja sobilik looduses liikumiseks. Arvestada tuleb Eesti muutlike ilmaoludega. Kaasa vihmakeep.

Programm ei sobi liikumispuudega õpilastele.

Sihtgrupp:

1-3 klass I kooliaste
4-6 klass II kooliaste
7-9 kl III kooliaste

Kirjeldavad märksõnad:

Kestus:

2 tundi

Grupi suurus:

24

Toimumise aeg:

Kevad
Suvi
Sügis

Hind:

160€

Lisainfo:

Rühma suurus: maksimaalselt kuni 24 õpilast + 2 õpetaja

Hind: 160.00 eurot/ 1 rühm

Korraga saame vastu võtta maksimaalselt 2 rühma.

Läbiviimise koht:

Valaste õppe- ja matkarada

Maakond:

Ida-Virumaa

Otsekontakt:

Keel:

Eesti keel
Vene keel

Seotud failid:

Klint rand Programmi kirjeldus
Author:
Ingrid Kuligina
Klint+rand_Programmi_kirjeldus.pdf(161.14 KB)

Programmi tegevus ja täpsem kirjeldus.

Viimati uuendatud:

27.08.2020