placeholder

Eesti looduse üheks sümboliseerivaks maastikuks on kindlasti Põhja-Eesti klint.

Programmi raames teostatakse klindi vaatlusi vähemalt kahes erinevas kohas, kus on hästi jälgitavad klindi ehituslikud ja maastikulased iseärasused. Rannas otsitakse ja uuritakse erinevaid kivimeid ja kivistisi.

Relation to curriculum:

matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus

Study result:

 Teab Põhja-Eesti klindi põhiehitust, jaotust, kuju ja vanust
 Tajub klindi erinevaid vorme
 Oskab looduses eristada peamisi settekivimeid, tardkivimeid ja moondekivimeid ning teab nende tekkelugu
 Oskab määrata enimlevivaid kivistisi
 Oskab teha vaatlusi ja mõõtmisi looduses

Interdisciplinary integration:

PK Loodusõpetus: Inimene uurib loodust.

PK Geograafia: Geoloogia – kivimid ja setted. Pinnamood ja pinnavormid.

Gümn Bioloogia: Ökoloogia. Keskkonnakaitse.

Gümn Geograafia: Litosfäär. Hüdrosfäär.

Methods:

paikvaatlused, mõõtmised, otsimised, määramised, võrdlused.

Guidance for teacher:

Õpikeskkonna eripära: pankrannik, üles-alla liikumist. Vahel, kui merevesi on kõrgel, on rannas liikumine raskendatud.

Riietus mugav ja sobilik looduses liikumiseks. Arvestada tuleb Eesti muutlike ilmaoludega. Kaasa vihmakeep.

Programm ei sobi liikumispuudega õpilastele.

Target group:

1-3 klass I kooliaste
4-6 klass II kooliaste
7-9 kl III kooliaste

Duration:

2 tundi

Group size:

24

Occurence time:

Kevad
Suvi
Sügis

Price:

160€

Additional info:

Rühma suurus: maksimaalselt kuni 24 õpilast + 2 õpetaja

Hind: 160.00 eurot/ 1 rühm

Korraga saame vastu võtta maksimaalselt 2 rühma.

Place of performance:

Valaste õppe- ja matkarada

Language:

Eesti keel
Vene keel

Last saved:

27.08.2020