placeholder

Sügis on hea aeg teha esimest tutvust Eesti tavalisemate puudega ning teostada esimesi ilmavaatlusi.

Отношение к учебной программе:

matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
suhtluspädevus

Результат учебы:

 Oskab kirjeldada ilmaolusid ja ümbritsevat keskkonda.
 Tunneb lehtede (sh okaste) ja viljade järgi 6-10 enamlevinud kodumaist puuliiki, oskab neid kirjeldada.
 Tunneb huvi looduse vastu.

Междисциплинарная интеграция:

PK Loodusõpetus: Aastaajad. Ilm. Organismid ja elupaigad.

Läbiv teema: Keskkond ja jätkusuutlik areng

Методы:

vaatlused, kirjeldamised, otsimised, määramised, kompamised, võrdlused, mängud.

Руководство для учителя:

Sügiseti on Eestis ilmad väga muutlikud. Riietumisel tuleb alati arvestada vihmavõimalusega. Riietus mugav ja sobilik looduses liikumiseks. Kaasa vihmakeep.

Целевая группа:

Lasteaed
1-3 klass I kooliaste

Ключевые слова:

Продолжительность:

1,5 tundi

Размер группы:

20

Время проведения:

Kevad
Suvi
Sügis

Цена:

150€

Доп. информация:

Soovituslik aeg sügis, kuid kohandatav kevadisele ja suvisele ajale.

Rühma suurus: maksimaalselt kuni 20 õpilast + 2 õpetajat

Hind: 150.00 eurot/ 1 rühm. Korraga saame vastu võtta maksimaalselt 2 rühma.

Место проведения:

Jõhvi park. Kokkuleppel võimalik programmi läbi viia praktiliselt kõikides parkides või õuealadel Ida-Virumaal. Programmi jaoks on oluline, et seal kasvab vähemalt 6-10 erinevat puud Eesti tavalisematest puuliikidest.

Язык:

Eesti keel
Vene keel

Последнее обновление:

27.08.2020