placeholder

Sügis on hea aeg teha esimest tutvust Eesti tavalisemate puudega ning teostada esimesi ilmavaatlusi.

Relation to curriculum:

matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
suhtluspädevus

Study result:

 Oskab kirjeldada ilmaolusid ja ümbritsevat keskkonda.
 Tunneb lehtede (sh okaste) ja viljade järgi 6-10 enamlevinud kodumaist puuliiki, oskab neid kirjeldada.
 Tunneb huvi looduse vastu.

Interdisciplinary integration:

PK Loodusõpetus: Aastaajad. Ilm. Organismid ja elupaigad.

Läbiv teema: Keskkond ja jätkusuutlik areng

Methods:

vaatlused, kirjeldamised, otsimised, määramised, kompamised, võrdlused, mängud.

Guidance for teacher:

Sügiseti on Eestis ilmad väga muutlikud. Riietumisel tuleb alati arvestada vihmavõimalusega. Riietus mugav ja sobilik looduses liikumiseks. Kaasa vihmakeep.

Target group:

Lasteaed
1-3 klass I kooliaste

Duration:

1,5 tundi

Group size:

20

Occurence time:

Kevad
Suvi
Sügis

Price:

150€

Additional info:

Soovituslik aeg sügis, kuid kohandatav kevadisele ja suvisele ajale.

Rühma suurus: maksimaalselt kuni 20 õpilast + 2 õpetajat

Hind: 150.00 eurot/ 1 rühm. Korraga saame vastu võtta maksimaalselt 2 rühma.

Place of performance:

Jõhvi park. Kokkuleppel võimalik programmi läbi viia praktiliselt kõikides parkides või õuealadel Ida-Virumaal. Programmi jaoks on oluline, et seal kasvab vähemalt 6-10 erinevat puud Eesti tavalisematest puuliikidest.

Language:

Eesti keel
Vene keel

Last saved:

27.08.2020