sügis on käes

Sügis on hea aeg teha esimest tutvust Eesti tavalisemate puudega ning teostada esimesi ilmavaatlusi.

Õpipädevused:

matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
suhtluspädevus

Õpitulemused:

 Oskab kirjeldada ilmaolusid ja ümbritsevat keskkonda.
 Tunneb lehtede (sh okaste) ja viljade järgi 6-10 enamlevinud kodumaist puuliiki, oskab neid kirjeldada.
 Tunneb huvi looduse vastu.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

PK Loodusõpetus: Aastaajad. Ilm. Organismid ja elupaigad.

Läbiv teema: Keskkond ja jätkusuutlik areng

Meetodid:

vaatlused, kirjeldamised, otsimised, määramised, kompamised, võrdlused, mängud.

Juhis õpetajale:

Sügiseti on Eestis ilmad väga muutlikud. Riietumisel tuleb alati arvestada vihmavõimalusega. Riietus mugav ja sobilik looduses liikumiseks. Kaasa vihmakeep.

Sihtgrupp:

Lasteaed
1-3 klass I kooliaste

Kirjeldavad märksõnad:

Kestus:

1,5 tundi

Grupi suurus:

20

Toimumise aeg:

Kevad
Suvi
Sügis

Hind:

150€

Lisainfo:

Soovituslik aeg sügis, kuid kohandatav kevadisele ja suvisele ajale.

Rühma suurus: maksimaalselt kuni 20 õpilast + 2 õpetajat

Hind: 150.00 eurot/ 1 rühm. Korraga saame vastu võtta maksimaalselt 2 rühma.

Läbiviimise koht:

Jõhvi park. Kokkuleppel võimalik programmi läbi viia praktiliselt kõikides parkides või õuealadel Ida-Virumaal. Programmi jaoks on oluline, et seal kasvab vähemalt 6-10 erinevat puud Eesti tavalisematest puuliikidest.

Maakond:

Ida-Virumaa

Otsekontakt:

Keel:

Eesti keel
Vene keel

Seotud failid:

Sügis on käes
Author:
Ingrid Kuligina
Sügis on käes.pdf(160.79 KB)

Programmi tegevus ja täpsem kirjeldus.

Viimati uuendatud:

19.02.2021