UMBROHUD LAUALE

Õppeprogramm pakub avastamisrõõmu ja kõikide meelte avamist taimede ilule, lõhnale ja maitsele. Püüame ärgitada hindama maitseelamusi ja kasulikkust, mida looduses metsikult kasvavad söödavad taimed pakkuda võivad.

Отношение к учебной программе:

kultuuri- ja väärtuspädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus

Результат учебы:

• Tunneb kodukoha levinumaid söödavaid taimeliike
• Tunneb looduses ära taimed nende väliste tunnuste järgi
• Tunneb kuni kaheksat söödavat umbrohtu ja looduses kasvavat taime
• Oskab kasutada enamlevinud söödavaid taimeliike

Междисциплинарная интеграция:

PK Loodusõpetus: Organismid ja elupaigad. Taimede eluavaldused.

Gümn bioloogia: Inimese toiduvajadused ja tervislik toitumine.

Läbiv teema: Keskkond ja jätkusuutlik areng

Методы:

paikvaatlused, taimede määramine ja korjamine, taimede degusteerimine, analüüs.

Руководство для учителя:

Õpikeskkonna eripära: Looduskeskuse territoorium.

Riietus mugav ja sobilik looduses liikumiseks. Arvestada tuleb Eesti muutlike ilmaoludega. Kaasa vihmakeep.

Programm sobib ka liikumispuudega õpilastele.

Целевая группа:

7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium

Ключевые слова:

Продолжительность:

2 tundi

Размер группы:

24

Время проведения:

Kevad

Цена:

170€

Доп. информация:

Aeg: mai lõpp, juuni

Rühma suurus: maksimaalselt kuni 24 õpilast + 2 õpetajat. Korraga saame vastu võtta maksimaalselt 2 rühma.

Hind: 170.00 eurot/ 1 rühm

 

 

Место проведения:

RMK Kauksi Looduskeskus

Язык:

Eesti keel
Vene keel

Последнее обновление:

19.02.2021